5 nyttige ting å huske på når du starter ny bedrift

Under etableringen av en ny bedrift, er det naturlig nok mye å tenke på. Gode sikkerhetsrutiner og et godt sikkerhetssystem er blant elementene det er viktig å få på plass tidlig. De fleste bedrifter har mye konfidensiell informasjon og andre verdier i lokalene, og det er  viktig å verne om disse. Vi gir deg 5 tips knyttet til sikkerhet, som er verdt å tenke på i oppstartsfasen.

1. Kom raskt i gang med oppsett av sikkerhetssystem

Det er en kjent sak at ting ofte tar tid. Dette også kan gjelde utforming av en optimal sikkerhetsløsning. Dersom man kommer tidlig i gang med planleggingen, vil også den endelige løsningen være bedre tilpasset deres drift og behov, og kanskje det viktigste, den vil være på plass før dere flytter inn.

Et av de første grepene som bør tas, er å få en dyktig sikkerhetsleverandør på banen. Vi gir kvalifiserte anbefalinger tilpasset den enkelte bedrifts lokaler og drift.

2. Beslutt hvilket sikkerhetsnivå det er behov for

Det finnes sikkerhetsløsninger av ulikt omfang, som er til for å møte ulike behov. Noen har kun behov for en enkel innbruddsalarm, mens andre har behov for noe mer. Vi ser som regel at sikkerhetsnivået blir høyere ved bruk av kameraovervåkning som er tilknyttet et sikkerhetssenter som er bemannet hele døgnet.

I forbindelse med dette er det også viktig å vurdere behovet for adgangskontroll, og hvem som skal ha tilgang til lokalene deres. De ansatte får da en elektronisk nøkkel (adgangskort) som enkelt kan sperres ved tap. Dere unngår dermed problemer med tap av fysiske nøkler, som ofte medfører store kostnader ifm. skifte av låssystem. Husk at sporing av ansattes bevegelser i bygget krever at det både benyttes kort kombinert med en kode.

Les mer om hvorfor din bedrift bør installere adgangskontroll med ID-kort og personlig kode.

3. Husk at det finnes lover og retningslinjer for overvåkning

Personvern er et hett tema under den stadig mer omfattende digitaliseringen. Naturligvis finnes det også lover og regler for overvåkning på offentlige plasser og arbeidsplasser.

Datatilsynet har publisert en veileder for kameraovervåkning, som vi forholder oss strengt til. Vi har også lang erfaring med å forholde oss til personvernet, og tar slike aspekter med i betraktningen når vi bistår i planleggingen av deres sikkerhetssystem.

4. Tenk igjennom fordeling av ansvar

En aktiv virksomhet vil stå overfor situasjoner av ulikt omfang. Uavhengig av alvorlighetsgrad er det lurt å ha avklart på forhånd hvem som tar hånd om hvilke områder når noe skjer. Noen oppgaver er det hensiktsmessig å sette bort, mens andre oppgaver må tildeles noen som har base i lokalene.

På et tidspunkt vil det dukke opp endringer i ansettelsesforhold. Da er det greit å ha bestemt på forhånd hvem som ordner med nye adgangskort, sperrer eksisterende kort når ansatte slutter, går ut i permisjon og lignende. Vi administrerer gjerne adgangskontrollen for dere, men trenger kun en eller to kontaktpunkt i deres virksomhet. Dere slipper dermed å sitte på egen egen PC med programvare, ansvar for teknisk drift av denne og til enhver tid ha noen som kan administrere adgangskontrollsystemet.

Les mer om hvordan du kan unngå adgangskort på avveie her.

Når brannalarmen går av, enten det er ved øvelse eller faktisk røykutvikling, er det visse ansvar som må tas. Sørg for at det er utnevnt en brannvernansvarlig og eventuelle etasjeansvarlige, så dere har oversikt over at alle kommer seg ut av bygget.

5. Legg grunnlaget for en god sikkerhetskultur

En fordel med å befinne seg i bedriftens oppstartsfase er at det enda ikke er innarbeidet «dårlige» vaner innad i bedriften. Bruk anledningen til bygge opp en god sikkerhetskultur i bedriften, helt fra bunnen. Sørg for at ledelsen går foran som gode eksempler, og oppfordre alle i bedriften til aktivt å stille spørsmål om hvordan sikkerheten kan optimaliseres.

Når dere har det tekniske på plass, kan sikkerhetsrutinene for eksempel forbedres ytterligere ved at alle ansatte tenker over hvem som befinner seg i lokalene og ikke ukritisk slipper inn fremmede.

Vi hjelper dere gjerne med å finne gode sikkerhetsløsninger. Ta kontakt for en kostnadsfri befaring.