5 ting du må huske på når du bytter lokaler

Det er mye man må tenke på når arbeidsplassen skal bytte lokaler. Midt oppi alle hensyn som skal tas, er det viktig å ikke glemme å tenke på sikkerhetssystemene. Vi gir deg 5 råd som kan være verdt å ha i bakhodet under en hektisk flytteprosess.

Planlegger din bedrift å bytte lokaler? Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvilke sikkerhetsløsninger dere bør få på plass i forkant av og etter flyttingen.

1. Si opp eksisterende avtaler i god tid

Det høres enkelt ut, men vi vet av erfaring at dette er noe som lett går i glemmeboken. Flytting er en prosess som i utgangspunktet fører med seg en rekke kostnader. Da er det  unødvendig å betale ekstra for avtaler på tjenester man ikke lenger benytter seg av.

2. Tenk sikkerhet på et tidlig tidspunkt

Allerede under vurderingen av nye lokaler, kan det være lurt å ta sikkerhetstiltak med i betraktningen. Ingenting er bedre enn å få utført en tidlig vurdering av hvilke sikkerhetsnivåer som vil være nødvendig, og hvordan dette vil bli i potensielle nye lokaler. Mest sannsynlig har dere gjort dere noen erfaringer i deres tidligere lokaler, og vet litt om hva som bør tas hensyn til. Hent gjerne inn en spesialist som kan gi gode og kvalifiserte råd.

3. Vær tidlig ute med å få sikkerhetsleverandøren på banen

Det er viktig å huske på at ting tar tid, og det er ikke slik at man kan bestemme seg den ene dagen og få et sikkerhetssystem montert den neste. Hos oss kan vi skreddersy sikkerhetssystemet slik at de passer den enkelte virksomhets behov. Ved å starte samarbeidet på et tidlig tidspunkt, får vi gode løsninger på plass før innflytting. Det er ikke uvanlig med et innbrudd kort tid etter innflytting. De kriminelle vet da at det ofte er installert mye nytt utstyr som kan være fristende.

Husk at det finnes regler og retningslinjer i forhold til personvern og hvor det er lov å henge opp kameraer. Vi har god oversikt over gjeldende regelverk og sørger allerede under planleggingen for at deres sikkerhetssystem er i tråd med loven.

4. Avklar forhold knyttet til brannsikkerhet

Bytte av lokaler kan også medføre forflytning av ansvar i forbindelse med brannsikkerhet. Sørg for at dere allerede før dere flytter inn har avklart hvem som har ansvar for brannkrav, brannalarmanlegg, rømningsveier etc. Dere plikter som leietaker å etablere egne brannrutiner ifm. blant annet rømning.

Vi kan evt. hjelpe deg med å legge til rette for at det varsles om brann så tidlig som mulig i deres lokaler, hvis det ikke allerede er installert et brannvarslingsanlegg. Våre brannalarmsystemer kan kobles direkte til brannvesenet, slik at de er raskt på plass dersom det skulle bli nødvendig. En rask slukkeinnsats er avgjørende for å begrense skade ved en begynnende brann.

5. Tenk sikkerhet under selve flytteprosessen

Når man flytter er det vanskelig å ha oversikt over alle eiendeler på samme tid. Flytteesker kan bli stående uten oppsyn, dører står åpne og mange mennesker er ofte involvert. Verdier kan dermed lett forsvinne eller komme på avveie. Sørg for ekstra sikring under flyttingen, gjerne med eget eller innleid personell så unngår du at sensitive opplysninger og- eller verdifullt utstyr kommer på avveie. Dette gjelder både nye og gamle lokaler.

Et nytt kapittel

Selv om flytting av lokaler er en tidkrevende og omfattende prosess, er det viktig å også se på fordelene. Dette gir dere muligheten til å starte på nytt, og forkaste løsninger og rutiner som tidligere ikke har fungert optimalt. Vi hjelper dere gjerne med å optimalisere sikkerheten i deres nye lokaler. Står din virksomhet overfor en flytteprosess?

Kontakt oss gjerne for en prat om gode sikkerhetsløsninger i deres nye lokaler.