Har du adgangskort på avveie?

Det er mange gode grunner til å sørge for at dine ansatte har gode sikkerhetsrutiner. For at de ansatte skal kunne ha gode rutiner, er det viktig at ledelsen og administrasjonen sørger for at et godt sikkerhetsanlegg er installert og fungerer slik det skal. Vi mener at adgangskort med bilde, firmanavn og -logo, samt en tilhørende personlig kode er den beste og tryggeste måten du kan gi dine ansatte adgang til dine lokaler.

Sperr tilgang og innhent adgangskort

Hva gjør man så når en ansatt avslutter arbeidsforholdet og ikke lenger bør ha tilgang til lokalene? Det er viktig å ha gode rutiner rundt innhenting av adgangskort fra tidligere ansatte, slik at man til enhver tid har oversikt over hvorvidt det er adgangskort på avveie. Uvedkommende og tidligere ansatte bør aldri ha tilgang til dine lokaler. I en hektisk hverdag er det imidlertid ikke alltid like enkelt å finne tid og ressurser til å administrere dette systemet og sørge for at det håndteres forsvarlig. Det kan vi hjelpe deg med.

Stanley Security administrerer ditt sikkerhetsanlegg

Vi hjelper deg med å administrere din virksomhets sikkerhetsanlegg og sørger for at rutinene til enhver tid ivaretas på en forsvarlig måte. Med våre tjenester slipper du å ansette en person til å håndtere sikkerhetsanlegget, samt innhente og sperre adgangskort. Du slipper også å overlate ansvaret til en ansatt som allerede har nok å henge fingrene i. Lar du oss administrere adgangskontrollen i bygget, vet du at sikkerheten i dine lokaler ikke blir nedprioritert.

Innovative og høyteknologiske systemer

Våre operatører administrerer hele sikkerhetsanlegget for deg, slik at du slipper å ofre det en tanke eller bekymring. Våre innovative og høyteknologiske systemer kan integreres mot din virksomhets HR-system slik at adgangskort automatisk sperres når en ansatt slutter. På den måten sikrer du deg mot at tidligere ansatte har aktiverte og gyldige adgangskort i årevis etter at de har forlatt virksomheten.

Vi tilpasser oss dine behov

Alle våre systemer fungerer på automatikk og overvåkes døgnet rundt av kompetente fagpersoner fra vårt hovedkontor og sikkerhetssenter i Nydalen i Oslo. Dersom det skulle være ønskelig er det fullt mulig å overstyre automatikken, slik at du kan få systemet spesialtilpasset dine behov!

Vi hjelper deg med sikkerhet

Har du spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg med å administrere ditt sikkerhetsanlegg og sørge for at du ikke har adgangskort på avveie? Vi svarer gjerne på dine spørsmål! Dersom det skulle være ønskelig stiller vi gjerne opp på en kostnadsfri befaring av dine lokaler og gir deg veiledning i forhold til hvilken løsning som passer dine behov.

Har du flere spørsmål om hvordan du kan forhindre adgangskort på avveie? Kontakt oss her for en hyggelig og uforpliktende samtale!