Så enkelt administrerer du adgangen til dine lokaler

Det er mange forhold å ta hensyn til under administrasjonen av adgang til egne lokaler. Ofte går det med mye tid til dette, som heller kunne vært brukt på andre ting. Dessuten ligger ansvaret for kortadministrasjon ofte på én person, og man gjør seg dermed svært avhengig av denne personen. Vi tilbyr rimelig og effektiv håndtering og administrasjon av adgangskort, slik at du kan frigjøre både tid og ressurser.

Stabil løsning som letter arbeidsflyten

En av de største farene ved å la én person styre administrasjon av adgangskort, er at man blir ekstremt sårbar ved fravær og i hektiske perioder. Som regel har denne personen også en rekke andre arbeidsoppgaver, enten på samme arbeidsplass eller fordelt over flere lokasjoner.

Setter du bort ansvaret for adgangskontrollen til oss vet du at vi alltid er tilgjengelige, og kan ta hånd om alle forhold knyttet til deres kortleseranlegg. Vi trenger kun en eller to ansatte hos dere som kontaktledd, en rolle som krever lite tid og ingen kunnskap om systemet. Dere informerer oss via en sikker portal om ønskede endringer, så ordner vi det praktiske.

Adgangskort til nyansatte

Når nye personer ansettes i en virksomhet, vil man gjerne at alle praktiske forhold skal være i orden før oppstart. Gyldig adgangskort er en enkel ting å ordne, men allikevel noe man må huske på at man skal bestille. Vi har kort leveringstid på ID-kort med bilde, slik at den nyansatte raskt får adgang. Våre kunder får dessuten lånekort som de kan ha liggende i lokalene, og som vi kan aktivere umiddelbart ved behov. Dermed kan adgang til lokalene alltid ordnes på kort varsel.

Sørg for at deres systemer alltid er oppdatert

For at et sikkerhetssystem skal fungere optimalt, bør kun personer som har noe i lokalene å gjøre ha adgang. Internt svinn er et problem for mange virksomheter, men vi opplever likevel at mange har stort forbedringspotensiale når det kommer til sperring av adgangskortene til tidligere ansatte. Setter dere bort slike oppgaver til oss, får dere en ting mindre å huske på. Vi trenger kun beskjed om når vedkommende ikke lenger skal ha adgang, så sørger vi for sperre kortet. Vi kan også registrere hvis kortet er forsøkt brukt etter at det er sperret.

En automatisk løsning er å koble adgangskontrollsystemet opp mot virksomhetens HR-system. Da vil kun personer med et aktivt ansettelsesforhold ha adgang til lokalene. Det viktigste er uansett at dere har oversikt over hvem som faktisk har tilgang til lokalene deres, og at dette er de rette personene.

Sporing og informasjonslagring med ID-kort

En god adgangskontroll lagrer informasjon om hvem som har gått inn og ut, slik at man kan gå igjennom og kontrollere dette i ettertid. Datatilsynet stiller visse krav for at sporing og informasjonslagring skal være lovlig. Blant annet må kortet benyttes sammen med en personlig kode før en transaksjon kan lagres. Våre systemer tilfredsstiller disse kravene og dere som kunde kan være trygge på at dere er på rett side av lovverket.

Vår erfaring kommer deg til gode

I små og mellomstore bedrifter kan det iblant gå lang tid mellom hver gang man må utføre oppgaver knyttet til administrasjon av adgang. Oppgaver man utfører sjelden, tar det gjerne litt tid å sette seg inn i fra gang til gang. Vi utfører disse oppgavene på daglig basis, og det gir dere en god og pålitelig løsning, samtidig som dere sparer tid og ressurser.

Ønsker du mer informasjon om administrasjon av adgangskort eller hvem som bør ha tilgang til din virksomhets lokaler? Kontakt oss gjerne for en hyggelig samtale.