En sikker og trygg hverdag for NBF`s medlemmer

Stanley Security AS og NBF har nylig fremforhandlet en svært gunstig avtale for sikkerhet og alarmtjenester med tilknytning til Norges nyeste og mest moderne alarmsentraler. Løsningen baserer seg på en velprøvd og fremtidsrettet teknologi der innbruddsalarm er basis. Løsningen har mulighet for andre tjenester i tillegg som enkel adgangskontroll, kameraovervåking, røykdeteksjon, temperaturalarm osv. Du er bare et klikk eller en telefon unna en tryggere, sikrere og rimeligere hverdag.

Som medlem i NBF tilbyr vi selvsagt en kostnadsfri sikkerhetsvurdering av deres lokaler. Sikkerhetsvurderingen baserer seg på en befaring i lokalene sammen med dere og et påfølgende møte der vi danner oss et bilde av hvilke sikkerhetsutfordringer virksomheten står ovenfor. Aktuelle tiltak vil deretter bli diskutert og dere beslutter om dere ønsker tilbud på noe av dette fra Stanley Security.

Det er ingen kostnader forbundet med Sikkerhetsvurderingen eller påfølgende tilbud på tiltak som kan redusere både sannsynligheten og konsekvensene ved en tilsiktet kriminell handling.