Bedre oversikt med digital vekter

Med digitalt vakthold ivaretas sikkerheten i deres lokaler på en trygg og oversiktlig måte. Samtidig slipper dere kostnadene det medfører å investere i eget sikkerhetsutstyr. Denne løsningen skal være effektiv og brukervennlig for våre kunder, samtidig som den gir et godt dokumentasjonsgrunnlag.

Digitalt vakthold gir høyere sikkerhet

Ved å digitalisere vaktholdet får dere et sikkerhetssystem med enda tettere oppfølging og høyere grad av sikkerhet. Til forskjell fra tradisjonell vektertjeneste foregår inspeksjonene digitalt. Rundene kan dermed gjennomføres så hyppig som dere ønsker og uten at eventuelle uvedkommende kan forutse når de vil foregå.

Dessuten kan det med digital vekteravtale garanteres at sikkerhetssystemet til enhver tid fungerer. Ettersom kameraene benyttes til de daglige inspeksjonene, vil eventuelle driftsproblemer avdekkes og utbedres fortløpende.

Effektivt, kostnadsbesparende og miljøvennlig

En digital løsning er effektiv, ved at man har umiddelbar tilgang til bildemateriale fra et lokale der en alarm utløses. Dermed kan gode tiltak iverksettes umiddelbart, og i tilfellene der alarmen går av uten grunn, slipper man unødvendige utrykninger. At behovet for fysiske utkjøringer reduseres, er kostnadsbesparende og dessuten bra for miljøet.

Forutsigbar løsning til fast pris

Med digital vektertjeneste er ikke vakthold noe dere selv trenger å tenke på. Etter en befaring nedtegnes en sikkerhetsavtale basert på deres behov og våre anbefalinger. Dermed får alle parter en forutsigbar avtale å forholde seg til.

En fast avtale er blant annet svært hensiktsmessig for borettslag, som innimellom vil skifte styreleder. Da er det greit å vite at avtalen for sikkerhetssystem er løpende, og ikke noe nye ledere behøver å ta stilling til.

Unngå kostbare investeringer

Å investere i et sikkerhetskamera kan være kostbart, og med tiden vil det tape seg i verdi. Dessuten er det ingen som vil følge opp eller utøve service på kameraet, med mindre dere selv tar initiativ til at dette utføres. Med en digital vekteravtale betaler dere ikke bare for et kamera, men for et helt sikkerhetssystem. Det sikrer at dere får den samme kvaliteten på sikkerheten over tid. Alt dere trenger å huske på er å betale den månedlige avgiften.

Les mer om hvordan du kan spare tusener på digitale vekterinspeksjoner her.

Vi ivaretar personvernet

For noen kan det virke skremmende at andre har mulighet til å overvåke dem på arbeidsplassen eller fellesarealene i eget borettslag, uten at de selv vet når det foregår. Da er det viktig å huske på at inspeksjonene som regel foregår utenom arbeidstiden, på tidspunkt der ansatte normal ikke skal oppholde seg i lokalene.

Vi har også lang erfaring med god håndtering av våre kunders personvern. Datatilsynet har blant annet retningslinjer for plassering av kameraer så vel som lagring og sporing av persondata, og disse er det viktig for oss å følge. Som kunde har dere naturligvis full tilgang til logg på når vi har inspisert deres lokaler.

Vil du ha mer informasjon om digitale vektertjenester? Kontakt oss for en prat og en kostnadsfri befaring.