Bistand fra Stanley forhindrer innbrudd

Bistand og sikkerhetsløsninger fra Stanley Security har en rekke ganger avbrutt og forebygget innbruddsforsøk. Her har vi samlet noen eksempler som viser hvor viktig det er å ha sikkerhetsrutinene på plass.

Adgangskontroll forhindret postran

Hvis du er så uheldig at du havner i en ranssituasjon, kan det være lite rom for å få løst ut alarmen. Kanskje får du ikke muligheten til å varsle nødetater før raneren for lengst har forsvunnet. Det du kanskje ikke visste, er at du kan bruke adgangskontrollen fra Stanley Security til å varsle alarmstasjonen. Adgangskontroll er normalt et system som styrer tilgangen til utvalgte rom og lokaler. Vanligvis kreves et personifisert adgangskort og en kode for å låse opp dørene, og under et ran kan ansatte bli tvunget til å gi fremmede denne tilgangen. Dette skjedde i en postfilial på Østlandet. Den postansatte fulgte innlært rutine og tastet sin trusselkode. Adgangskontrollsystemet åpnet døren som vanlig men i tillegg ble det sendt en trusselalarm til Stanley Security sin alarmsentral. Det er ingen synlige tegn på at en trusselalarm er sendt, dette skjer i det stille. Ved å benytte adgangskontrollen på denne måten ble politiet raskt varslet og raneren ble pågrepet. 

Videoverifisering avslørte ubuden butikkovernatter

Vi i Stanley Security jobber med å få ned antallet falske alarmer. I den forbindelse er et av våre beste verktøy videoverifisering. Med videoverifisering kunne en av våre operatører avsløre en ubuden butikkovernatter, som utløste alarmen flere ganger i løpet av en natt. Etter hvert viste kamerabildene en fyr som tuslet rundt i lokalene, og operatør fikk varslet kontaktperson som tok kontroll over situasjonen.  

Sammenliknet med en vanlig alarm, er video en ypperlig måte å verifisere at noe faktisk er galt. En vanlig alarm kan utløses om en eske faller ned fra en hylle, og en bevegelsesdetektor kan varsle om flue går på den. Med mange unødige utrykninger blir det dyrt. Da kan det heller lønne seg å investere i et videoverifiseringsanlegg.

Avverg innbrudd og hærverk med videodeteksjon

Stanley Security tilbyr også videodeteksjon med toveis tale. Dette er i hovedsak videoverifisering med høyttaler og mikrofon. Slike sikkerhetstiltak viser seg ofte å være nyttig, for eksempel i forbindelse med hærverk eller fulle folk som urinerer på noens eiendom. Det kan være alt fra rusmisbrukere til 16-åringer som befinner seg på feil sted. Ved å snakke til dem over høyttaler forstår de at de er blitt sett og fjerner seg fra stedet umiddelbart. Med denne tjenesten kan vi faktisk hindre at hendelser skjer, og når situasjonen avverges på stedet slipper vi å rykke ut.

Sjekk at alarmsystemet ditt virker!

Ikke alle kjeltringer er like smarte. For noen år tilbake opplevde vi at uvedkommende tok seg inn i en butikk.  Til tross for at vedkommende hadde tatt seg inn i butikken ubemerket fordi kundens innbruddsanlegg var utdatert og gammelt, klarte tyven å trykke på ransalarmen i et frustrert forsøk på å åpne kassa. Dette tilkalte både politi og vektere, som løste situasjonen. 

Selv om noen tyver er klønete, bør du likevel oppdatere innbruddsanlegget ditt. Mange har gamle, analoge innbruddsalarmsystemer med analog overføring til alarmstasjon – disse må over på GPRS og internettoverføring, som er smartere og mer moderne systemer. Dette sikrer at forsøk på sabotasje av alarmoverføringen raskt oppdages. Forsikringsgodkjente systemer må dessuten testes én gang i måneden. Det gjør du ved å kontakte alarmsentralen, aktiver deretter alarmen og gå inn i den valgte sonen. Ring deretter oss for å sjekke om alarmen ble mottatt. 

Selv om slike selvtester er et krav i regelverket, er det mange som lar være å utføre dem. Et anlegg som ikke virker er meningsløst og falsk trygghet, og du risikerer at innbrudd ikke går under skadedekningen samt å miste viktig og sensitiv informasjon. Ved å teste anlegget jevnlig vil du føle deg tryggere på at sikkerhetsanlegget ville ha fungert optimalt dersom det skulle oppstå en situasjon.

Pass ekstra nøye på i helligdager

Bedrifter kan være mer utsatt for innbrudd på helligdager da virksomheten ofte er tom over flere dager. Dette gjør det tryggere for tyvene og sjansen for å bli oppdaget er redusert. I god tid før helligdagene starter er det viktig å sjekke at innbruddsalarmen er aktiv på helligdagene da disse som oftest faller på en hverdag da normal alarmanlegget ikke er aktivt. Er du i tvil om hvordan du sjekker dette, ta kontakt med oss i Stanley Security så hjelper vi deg. Dette kan vi enkelt sjekke for deg hvis ditt alarmsystem er online med vår alarmsentral. 

Fjernstyrt sikkerhet kan være veldig lurt. Da ser vi i Stanley at alt står åpent og kan låse fra våre alarmsentraler. Er anlegget ikke online kan vi selvsagt hjelpe deg over telefon.

Ekstra trygghet med seismisk deteksjon

Innbrudd kan skje via andre leietakere der dere er det endelige målet. Har dere store verdier er ofte tyvenes innsats tilsvarende stor. Her kan de ta seg gjennom armert betong og bruke lang tid. Må de gjennom et nabolokale er heller ikke dette noen hindring. Ved bruk av seismiske sensorer på vegger, gulv og tak i området der store verdier oppbevares vil alarm utløses lenge før de har lykkes å komme inn i lokalene. 

Når våre kunder har seismisk deteksjon tilknyttet innbruddsalarmen, tar vi alltid med i beregningen at innbrudd kan skje via vegger delt med nabolokaler eller via tak eller fra etasjen under.  

Stanley tilbyr ranskurs

På våre alarmstasjoner sitter alle våre operatører med samme grensesnitt og skjerm. Alarmene kommer inn i prioritert rekkefølge, hvor brann og ran kommer først. Vi i Stanley Security avtaler alltid en aksjonsplan med kunden, og vi kjører også ranskurs. Det er imidlertid kundens ansvar å sørge for å kurse sine ansatte.

Kontakt oss

Er du interessert i å utbedre sikkerhetstiltakene for din bedrift? Vi tar gjerne en gjennomgang av hvilke løsninger som vil passe for deg og ditt behov. Kontakt oss ved å trykke på denne lenken.