Energibransjen har gjennomgått store forandringer de siste årene. Tidligere har fokuset vært rettet mot sikringen av store anlegg som kraftverk og store transformatorstasjoner fremfor mindre anlegg, da disse har vært kostbare å sikre.

I dag, med moderne teknologi og beskyttelse, finnes det heldigvis flere muligheter og Stanley Security gjør det mulig å beskytte også mindre installasjoner kostnadseffektivt. Ta gjerne kontakt med oss for å høre hva vi kan tilby av sikkerhetstjenester for din bransje.

Sikkerhetsutfordringer i energibransjen

 • Ulykker (evt. dødsfall) med påfølgende omdømmetap
  som følge av barn og ungdom som tar seg inn på området
 • Tap av sensitiv informasjon
 • Innbrudd, tyveri og ran
 • Hærverk og tagging
 • Frost og frostskader
 • For høy driftstemperatur i datarom
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort/ID kort og sperring av kort)
 • Råd om rutiner og instrukser relatert til nøkler på avveie eller inneffektive rutiner for sletting av adgangsrettigheter
 • Råd om rutiner og administrasjon av besøkende uten felles eller betjent resepsjon i bygget
 • Råd om områdesikring og tidlig varsling ved forsøk på inntrengning på området
 • Råd om effektiv drift og ettersyn relatert til sikkerhet for mindre lokasjoner plassert utenfor tettbebygde strøk
 • Redusere kostnader og øke tilgjengelighet relatert til administrasjon av sikkerhetskamera, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Redusere kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Stanley Security har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!