Butikkeiere møter mange utfordringer i arbeidet med å opprettholde sin konkurranseevne. Kostnadskontroll, reduksjon av svinn og forbedring av effektiv drift har direkte innvirkning på bedriftens fortjenester.

Våre kunder i denne næringen omfatter alt fra store næringskjeder til enkelte butikker og forhandlere. Her kan vi tilby effektive verktøy som gir deg full kontroll over butikken og tilknyttede lokaler. Sikkerhetskamera kan for eksempel gi deg nyttig informasjon om besøksmønstre, som igjen kan hjelpe deg å finjustere butikkonsept, tilbud og kampanjer.

Videre har viktigheten av å ha kontroll med temperatur på oppbevaring av næringsmidler økt.
Dette har innvirkning på matsikkerhet og en forutsigbar og kostnadseffektiv drift av kjøle og fryseenheter.

Ta gjerne kontakt med oss for å vite mer om hvilke tjenester som er mest hensiktsfulle for deg og din bedrift.

Sikkerhetsutfordringer i handelsbransjen

 • Innbrudd, tyveri og ran
 • Vannskader
 • Temperaturkontroll på næringsmidler
 • Trusler og vold
 • Hærverk og tagging
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Råd om tiltak for å redusere uønskede utrykninger og falske innbruddsalarmer
 • Råd om gode rutiner for betjening av innbruddsalarm som sikrer sporbarhet på individuelt nivå
 • Råd om etablering av gode systemer for kundestrømanalyser og kundetellinger for korrekt vareplassering og bemanning i butikken til enhver tid
 • Råd om reduserende tiltak for færre tyverier og lavere svinn
 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort / ID kort og sperring av kort)
 • Redusere kostnader og øke tilgjengelighet relatert til administrasjon av sikkerhetskamera, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Redusere kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Stanley Security har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!