Denne bransjen inneholder ofte tung industri, utvinning, produksjon og foredling, men også selskaper innen kjemi, legemiddel og matproduksjon.

Safety og Security går her hånd-i-hånd. Matproduksjon er i mange tilfeller underlagt sikkerhetsloven fra NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet), og defineres som en kritisk samfunnsfunksjon.

Sikkerhetsutfordringer i industrisektoren

 • Brann
 • Innbrudd, tyveri og ran
 • Sabotasje
 • Tap av sensitiv informasjon
 • Hærverk og tagging
 • Frost og frostskader
 • Vann og vannskader
 • For høy driftstemperatur i datarom,
  kjøle og fryseenheter

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Råd relater til effektiv administrasjon av brannvarslingsanlegget
 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort / ID kort og sperring av kort)
 • Råd om rutiner og instrukser relatert til nøkler på avveie / ineffektive rutiner for sletting av adgangsrettigheter
 • Råd om effektiv adgangskontroll for personell og kjøretøy. Kritisk hvis uvedkommende får tilgang til produksjonslinjen for ev. sabotasje
 • Råd om områdesikring og tidlig varsling ved forsøk på inntrengning på området
 • Råd om effektiv bruk av sikkerhetskamera til prosess og driftsbeskyttelse
 • Råd om effektiv temperaturovervåking og varsling
 • Redusere kostnader og øke tilgjengelighet relatert til administrasjon av sikkerhetskamera, lagringsproblematikk for opptak etc
 • Redusere kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Stanley Security har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!