Våre kunder innen denne bransjen varierer fra varehus, kjøpesentre, detaljhandelskjeder til enkeltbutikker.

Behovet for sikkerhet er varierende, men en fellesfaktor i denne bransjen er fokuset på reduksjon av svinn. Videre er trygge omgivelser for kunder og ansatte en viktig rammebetingelse i hverdagen.

Sikkerhetsutfordringer og trusler for et kjøpesenter

 • Innbrudd, tyveri og ran
 • Internt og eksternt svinn
 • Hærverk og tagging
 • Frost og frostskader
 • Vann og vannskader
 • For høy driftstemperatur i datarom
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Råd om etablering av sikringstiltak som imøtekommer krav om sikkerhet og trygghet, samtidig som det ofte skal være høy grad av tilgjengelighet og åpenhet
 • Råd om tiltak for å redusere uønskede utrykninger og falske innbruddsalarmer
 • Råd om gode rutiner for betjening og administrasjon av innbruddsalarm som kan redusere sannsynligheten for internt svinn.
 • Råd om etablering av gode systemer for kundestrømsanalyser og kundetellinger for optimalisering av bemanning og råd til butikkdrivere om vareplassering
 • Råd om reduserende tiltak for færre tyverier og lavere svinn
 • Sikre bevis ved ødeleggelser på bygningskropp, porter, bommer ol. i forbindelse med påkjørsler av ansatte, leietakere og varelevering
 • Redusere kostnader og øke tilgjengelighet relatert til administrasjon av sikkerhetskamera, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Redusere kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)
 • Råd om adgangsbegrensning for kunder og andre besøkende til administrative deler av bygget

 

Stanley Security har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!