Her finner vi all form for persontransport som eksempelvis tog, buss, t-bane, trikk og fergetrafikk. Videre transport av alle former for gods, administrasjon og organisering av vareflyt.

Deler av denne bransjen er underlagt sikkerhetsloven fra NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet), og møter store sikkerhetsutfordringer med smart bruk av teknologi kombinert med høy grad av service og tilstedeværelse.

Sikkerhetsutfordringer i samferdsel- og logistikkbransjen

 • Innbrudd, tyveri og ran
 • Hærverk og tagging
 • Tap av varer og gods
 • Tap av sensitiv informasjon
 • Frost og frostskader
 • Vann og vannskader
 • For høy driftstemperatur
  i datarom, kjølelagre og termobiler
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Råd om effektiv innbruddssikring av bygningsmassen
 • Råd om etablering av gode rutiner for betjening av innbruddsalarm
 • Råd om sikring av verdifullt gods, sårbart hvis mottaker ikke får avtalt vare til avtalt tid
 • Sårbarheter knyttet til internt svinn
 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort/ID kort og sperring av kort)
 • Råd om rutiner og instrukser relatert til nøkler på avveie og inneffektive rutiner for sletting av adgangsrettigheter
 • Sikre bevis ved ødeleggelser på bygningskropp i forbindelse med påkjørsler av leietakere og varelevering
 • Råd om områdesikring og tidlig varsling ved forsøk på inntrengning på området
 • Råd om valg av robust teknologi som tåler store miljømessige påvirkninger
 • Utfordringer og tidsforbruk til administrasjon av kameraanlegg, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Sikre bevis ved tyveri og innbrudd i lokalene etter ”stengetid”
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Stanley Security har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!