Dette kan koste deg dyrt…

I en hektisk arbeidshverdag ser vi oss i blant nødt til å ta små og store snarveier for å komme igjennom alt vi helst skal rekke. Kanskje innebærer dette at vedlikehold av egne sikkerhetsløsninger blir nedprioritert?

Godt gjennomtenkte sikkerhetsløsninger kan spare din bedrift for både små og store kostnader. Her gir vi deg åtte situasjoner der unødvendige kostnader lett kan påløpe, men som samtidig enkelt kan unngås.

  1. Du har investert i et kameraanlegg, men det virker ikke når det trengs

Investerer du i et kameraanlegg, skal du også kunne stole på at du har tilgjengelig bildemateriale når du trenger det. Kameraanlegget kan sammenlignes med en datamaskin som står på 24 timer i døgnet. En og annen teknisk svikt må derfor kunne forventes. Gjennomfør derfor regelmessige kontroller av funksjonaliteten til dine kameraer.

Aller enklest gjør du det ved å la oss administrere ditt sikkerhetsanlegg. Da overlater du ansvaret til oss, og kan selv fokusere på andre oppgaver.

  1. Vekterutrykninger hver gang alarmen utløses

Heldigvis skyldes svært få utløste innbruddsalarmer et faktisk innbrudd, men unødvendige utrykninger kan være kostbart for din bedrift. Slike kostnader unngår du med digital vektertjeneste og bildeverifisering. Da kan ulike situasjoner kartlegges raskt og effektivt fra vårt sikkerhetssenter via kameraanlegget, og passende tiltak kan iverksettes umiddelbart.

  1. Uvedkommende følger med de ansatte gjennom adgangskontrollen

Adgangskontroll med ID-kort og kode gjør det vanskelig for fremmede å få adgang til deres lokaler, men det hjelper lite dersom dine ansatte selv slipper ukjente inn.

Som regel vil tap av sensitiv informasjon være langt mer kritisk enn tap av fysiske verdier. Derfor er det essensielt å forhindre at uvedkommende slipper inn i deres lokaler. Sørg først og fremst for at dere har en god adgangskontroll med ID-kort og personlig kode. Ta også en prat med dine ansatte for å legge grunnlaget for god sikkerhetskultur innad i bedriften. Når en fremmed «henger på» en ansatt gjennom en dør eller port med adgangskontroll kalles «haleheng».

Les mer om hvorfor halehengproblematikk kan være kritisk her.

  1. Dere skal flytte, men glemmer å hente inn sikkerhetsleverandør i tide…

Plutselig står dere der på innflytningsdagen og innser at adgangskontrollen ikke er satt opp eller at innstillingene på alarmsystemet enda ikke er lagt inn. Om dette ikke automatisk fører til tap av verdier, vil det som regel medføre tap av tid som dine ansatte kunne brukt på andre arbeidsoppgaver. Unngå dette ved å begynne planleggingen av sikkerhetssystemet i deres nye lokaler på et tidlig tidspunkt. Det kan lønne seg å koble inn oss i Stanley Security så tidlig som mulig i planleggingsfasen, slik at vi kan tilrettelegge sikkerhetssystemet til dine nye lokaler på best mulig måte.

  1. …eller dere glemmer å si opp den gamle avtalen deres

En sikkerhetsavtale behøver ikke å koste dere dyrt, men det er unødvendig å betale for sikkerhetsanlegg i lokaler som ikke lenger er i bruk. Husk å si opp gamle avtaler, så trenger ikke flyttingen å bli dyrere enn nødvendig. Sørg for at alarmanlegget virker i gamle lokaler minimum et par uker etter utflytting. Ofte er det noen verdier som blir stående igjen i de gamle lokalene etter flyttehelgen.

  1. Du lar lokalene stå åpne for enkel adgang under flyttingen

Å flytte er slitsomt, stressende og tidkrevende, og ofte tyr vi til raske løsninger for å spare oss selv for ekstra arbeid. Kanskje kan det være fristende å koble ut adgangskontrollen og la døren stå åpen mens dere bærer og ordner. Husk imidlertid på at det ikke bare er egne folk dere da gir adgang til lokalene under flytteprosessen. Det vil være like enkelt for uvedkommende å spasere inn og forsyne seg. Dere vil derfor være tjent med å ha en som passer på ved hovedinngang og eventuelt vareinngang i denne fasen. Avklar med de som skal hjelpe dere med flyttingen hvordan innleid personell kan identifisere seg. Da blir jobben enklere for de som står i døra og skal passe på.

  1. Nøkler på avveie

Mange benytter fremdeles tradisjonelle nøkler til sine lokaler, men samtidig vet de fleste godt hvor enkelt det kan være å miste eller rote bort nøklene sine. Tapte nøkler kan vise seg å være en kostbar affære, der en, i verste fall, må skifte ut hele sitt låsesystem. Et adgangskort på avveie byr på langt færre problemer. Da er det bare å sperre det aktuelle kortet, trykke opp et nytt til innehaveren og fortsette arbeidshverdagen som normalt.

Dere trenger ikke å være en stor bedrift med flere titalls ansatte for å få utbytte av en sikkerhetsløsning med adgangskort. Vi kan skreddersy løsninger tilpasset din bedrifts behov.

  1. Du har ansatte som stjeler fra egen bedrift

Internt svinn er dessverre et utbredt problem i mange bransjer, spesielt varehandel. Dette  kan det være svært ubehagelig å ta tak i. Med enkle grep kan du imidlertid gjøre det litt enklere å få oversikt over hva som skjer i lokalene når du selv ikke er til stede. Snakk gjerne med oss om gode tiltak for å få bukt med problematikk rundt internt svinn.

Les også mer om hva du kan gjøre for å forhindre internt svinn her.

Har du spørsmål om hvordan du på best mulig måte kan sikre din bedrift? Kontakt oss gjerne via skjemaet nedenfor.