Digital temperaturkontroll og -rapportering

Alle som oppbevarer matvarer er nødt til å forholde seg til Mattilsynets regelverk som sikrer høy standard og god mathygiene. Dette innebærer at du som oppbevarer matvarer for salg må kontrollere temperaturen på ukentlig basis, samt dokumentere og rapportere eventuelle avvik. Dette er både tidkrevende og kostbart. I mange tilfeller kreves det også hyppigere kontroller.

Bedre oversikt og mindre svinn

Med våre systemer kan du enkelt installere temperaturmålere i hver eneste kjøle- og fryseenhet. Dette gir bedre oversikt over temperaturen i enhetene, som igjen fører til muligheten for å kutte i kostnader og redusere tidsbruken de ansatte bruker på å kontrollere temperaturen. I tillegg fører bruk av digital temperaturkontroll og digital rapportering av temperatur i kjøle- og fryseenheter til at alle som håndterer matvarer slipper store mengder svinn som følge av tekniske feil og mangler.

Sparer deg for kostnader og unødvendige utgifter

Våre målere kan avdekke om dine systemer for eksempel bruker unødvendig mye energi, og dermed også er unødvendig kostbare i drift. Dette kan spare deg for utgifter, ved at du ikke trenger å ha en ansatt som gjør dette arbeidet manuelt. Systemet gir også bedre muligheter for å spore temperatur og avdekke eventuelle forandringer og svakheter i enheten. I tillegg vil du kunne få varslinger dersom det er nødvendig å rykke ut for å håndtere en uventet situasjon, som for eksempel at en kompressor på en kjøleenhet ryker.

Innovative og høyteknologiske løsninger

Har du behov for digital temperaturkontroll og -rapportering? Vi har løsningene som sparer deg for unødvendige utgifter og kostnader. Vi svarer på dine spørsmål i forbindelse med hva vi kan gjøre for deg, og dersom det skulle være ønskelig stiller vi gjerne opp på en kostnadsfri befaring av dine lokaler. På befaringen gir vi deg veiledning i forhold til hvilken løsning som er mest egnet for dine behov.

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende samtale om temperaturkontroll og -rapportering her!