På tide å digitalisere vaktholdet?

Digitalisert vakthold øker sikkerheten på arbeidsplassen eller i borettslaget. Denne sikkerhetsløsningen gir deg ekstra trygghet til en lav pris. Med digitalt vakthold får du en pålitelig og god sikkerhetsløsning som kan skreddersys etter dine behov.

Konstant vakthold

Å digitalisere vaktholdet kan sammenlignes med å ha en vekter patruljerende konstant, gjennom hele døgnet. Ny teknologi sørger for at det ikke lenger er nødvendig å fysisk møte opp på stedet for å kontrollere at alt er som det skal. Med kameraovervåkning kan vårt sikkerhetspersonell / operatører fra vårt sikkerhetssenter inspisere dine lokaler så ofte som du måtte ønske. Dersom kameraene registrerer avvik utenom de digitale inspeksjonsrundene, vil naturligvis også vår vaktsentral varsles. Da kan vi iverksette de rette tiltak umiddelbart.

Digitalisert vakthold gir mange fordeler

Det er mange grunner til å gjøre alvor av tanken om å digitalisere vaktholdet. Noen av fordelene ved en digitalisert vaktholdtjeneste er:

  • Gir høy grad av sikkerhet
  • Ingen kan forutse når inspeksjonsrundene vil finne sted
  • Gir færre unødvendige utrykninger, noe som senker kostnader og gagner miljøet
  • Fleksible og skalerbare løsninger som enkelt kan tilpasses lokalt behov
  • Mulighet for sporing / avspilling av hendelser 7 dager tilbake i tid
  • Vi står for all administrasjon av sikkerhetssystemet slik at dere sparer tid og ressurser

Intelligente systemer øker sikkerheten

En viktig årsak til at kameraer kan bidra til å øke sikkerheten og forsterke vaktholdet, er at de alltid er til stede. Dagens intelligente kamerasystemer kan selv registrere når det forekommer aktivitet i bildet, og gi et varsel om dette. Dermed blir aktiviteten oppdaget, selv når ingen sitter aktivt og ser på opptaket. Det er også mulig å koble høyttalere på systemet, slik at man kan kommunisere med de som befinner seg i eller utenfor lokalet på uvanlige tidspunkt.

Et system som alltid fungerer

Når du setter bort vaktholdet til oss, er det vårt ansvar at systemet alltid fungerer og er oppdatert. Mange sjekker sjelden opptaket fra sine sikkerhetskameraer og har dermed ingen forutsetning for å vite at de faktisk fungerer.

Et overvåkningssystem styres fra en datamaskin som står på konstant, og det må forventes at det på et tidspunkt kan oppstå en teknisk feil og anlegget stopper å gjøre opptak. Med digital vektertjeneste foretar vi løpende kontroller av kamerasystemet, både teknisk status og bildekvalitet. Vi kan dermed garantere at anlegget til enhver tid fungerer optimalt.

Vi ivaretar personvernet

Mange vil føle en viss skepsis overfor tanken på å bli overvåket uten selv å være klar over når det skjer. Vi er godt kjent med hvilke regler som gjelder og vet hvilke forhold som må tas hensyn til når et kamerasystem settes opp. Datatilsynet har nedtegnet krav og retningslinjer om bruk av kameraovervåking, lagring av data osv, disse følger vi nøye. Deler av samme regelverk gjelder også adgangskontroll. Vi installerer systemer som ivaretar den enkeltes rett på privatliv, både på arbeidsplassen, i fellesarealer og rundt eiendommen.

Når vi utfører inspeksjonsrunder via kamerasystemet har dere naturligvis full tilgang til informasjon om når vi har utført inspeksjonsrunder i deres lokaler. Alt loggføres, og det skrives et notat med relevant informasjon fra inspeksjonen. Loggføringen gir våre kunder en dobbel sikkerhet. De vet at tjenesten er blitt utført som avtalt, men også at den er utført i tråd med personvernet.

Vurderer du en digitalisering av ditt vakthold? Kontakt oss gjerne for en prat og en kostnadsfri befaring.