Elektronisk vakthold gir miljøgevinst

Elektronisk vakthold reduserer behovet for vekterrunder med bil, og dette gir fordeler for miljøet. Samtidig økes sikkerhetsnivået og kostnadene reduseres.

Det finnes en rekke sikkerhetsmessige og økonomiske fordeler med å velge elektronisk vakthold. Et annet viktig aspekt med elektronisk vakthold er den miljømessige fordelen. Gjennom å redusere unødig bilkjøring med vekter til kundenes lokasjoner, spares miljøet samtidig som sikkerhetsnivået heves.

Miljøvennlig vakthold

Elektronisk vakthold og øvrige elektroniske sikkerhetsløsninger administreres fra vårt sikkerhetssenter, som er bemannet 24 timer i døgnet. Ofte kan vi dermed raskt avdekke årsaken til at en alarm har blitt utløst, for deretter å iverksette nødvendige tiltak uten og måtte rykke ut til lokasjon. Et redusert antall utrykninger og vekterinspeksjoner, gir naturligvis lavere kostnader og selvsagt en miljøgevinst i form av lavere utslipp.

Vi i Stanley Security har ingen vektere og driver ikke utrykning. I stedet organiserer vi utrykning fra en samarbeidspartner i de tilfellene der vi gjennom systemene våre avdekker at det er nødvendig.

Elektroniske inspeksjoner gir høyere sikkerhet

En patruljerende vekter har mange lokasjoner som skal besøkes i løpet av en dag, og kan derfor bare være på hvert sted i et kort tidsrom. Et sikkerhetskamera vier sin oppmerksomhet til deres lokaler døgnet rundt. Dette øker kvaliteten på vaktholdet, da eventuelle avvik raskt vil oppdages.

Smarte systemer sikrer deres verdier

De fleste virksomheter og sameier motiveres av et ønske om å verne om egne verdier når de går til anskaffelse av et alarmsystem. Dagens smarte sikkerhetssystemer lar deg kombinere alarm og overvåkning, slik at kameraer og bevegelsessensorer selv kan varsle ved uønsket aktivitet.

Både ved brann og innbrudd kan nødtiltak dermed iverksettes hurtig, sammenlignet med ved bruk av tradisjonelle vektertjenester. Spesielt i kritiske situasjoner kan rask reaksjon utgjøre en stor forskjell, både med tanke på skadeomfang og kostnadsbildet.

Effektivt og miljøvennlig med fjernservice

Muligheten for å fjernstyre alarmen, reduserer antall tilfeller der noen fysisk må rykke ut på lokasjonen. Fra vårt kundesenter kan vi feilsøke og rette feil på anlegget, endre tidspunkt for alarmen, endre automatisk tilkobling og lignende.

Ofte kan også eventuelle feil utbedres via fjernservice. Kun når dette ikke lar seg gjøre, vil vi sende ut en tekniker. For hver gang vi unngår en utkjøring reduseres våre klimautslipp, samtidig som håndteringen oppleves smidig og effektiv for deg som kunde.

Ønsker du mer informasjon om elektroniske sikkerhetsløsninger? Kontakt oss gjerne for en kostnadsfri befaring.