Er du alene om å se på kameraene dine?

Mange er skeptiske til bruk av sikkerhetskameraer i borettslaget de bor i eller på arbeidsplassen. Dersom kameraene settes opp riktig og av profesjonelle, sikrer du imidlertid at overvåkningen ikke går på bekostning av verken privatliv eller personvern. Når det er sagt så er det noen forholdsregler det kan lønne seg å ta, slik at man unngår ubehagelige situasjoner.

Les mer om hvorfor kameraovervåkning ikke er kameraovervåkning her.

Husk å bytte kode

Det aller enkleste du kan gjøre for å sikre at det kun er du som har tilgang til dine egne kameraer, er å bytte til et privat passord med en gang det tas i bruk. Mange unngår å gjøre dette og beholder standardpassordet som følger med kameraet. Det kan føre til svært uheldige situasjoner hvis fremmede kan koble seg på virksomhetens kameraanlegg. Stanley Security sørger for at sikkerheten i anlegget ivaretas og at standardpassord byttes til et sikkert passord.

Velg et kvalitetskamera

Dersom du ikke er nøye når du velger kamera, kan du ende opp med et system som er veldig enkelt å hacke. Alle sikkerhetskameraer er koblet til Internett, hvilket i utgangspunktet gjør dem sårbare for hacking. Dette kan du imidlertid unngå ved å gå til anskaffelse av et kamera av høy kvalitet fra en solid leverandør. Når du kjøper et kamera fra Stanley Security kan vi garantere at du får et produkt av høy kvalitet.

Sørg for tilgangskontroll…

Vær alltid sikker på at du har oversikt over hvem som har tilgang til dine kameraer. Dette kan du sørge for ved å være bevisst på hvor skjermene som er koblet til de ulike kameraene plasseres. I større kontorlokaler vil skjermene kanskje være plassert i forbindelse med resepsjonen eller på et bakrom/personalrom. God tilgangskontroll begynner med at du tenker over hvem som har tilgang til disse rommene.

… og gode rutiner

Oversikten over sikkerhetskameraene som er plassert i dine lokaler settes ofte til en resepsjon. Dette er i utgangspunktet relativt uproblematisk, men det forutsetter at du sørger for gode rutiner den dagen vedkommende som har jobbet i resepsjonen eventuelt slutter. Gode rutiner innebærer at du blant annet husker å bytte passord. Gjør du ikke det vil denne personen i teorien fremdeles ha full tilgang til dine sikkerhetskameraer.

Hvordan fungerer det?

Har du flere spørsmål i forbindelse med hvordan du kan sikre at det kun er du som har tilgang til dine sikkerhetskameraer? Vi hjelper deg gjerne og svarer på dine spørsmål. Dersom du vurderer å få sikkerhetskameraer installert i ditt borettslag eller i næringslokalene du holder til i, er det bare å kontakte oss for en gjennomgang av hvilke løsninger som vil passe for deg og ditt behov. Kontakt oss ved å trykke på denne lenken