Få varsel ved avvik i vann- og fuktnivåer

Velkommen til vår sikkerhetskalender! Vi teller ned til jul ved å dele ett sikkerhetstips hver ukedag helt frem til julaften. I dag er det 5. desember og vi vil at du skal være klar over muligheten for hyppigere elektroniske vaktrunder dersom deres lokaler skal stå tomme i julen.

Vann- og fuktskader er alltid en belastning. Verre blir det når vannlekkasjen er et faktum, men den ikke oppdages før det har gått noen dager. Plutselig har et lite skadeomfang blitt til et stort, og utbedringskostnadene har vokst i takt med omfanget. Har dere vann- og fuktighetsføler inkludert i deres sikkerhetsløsning, kan dere derimot stenge kontoret i julen vel vitende om at dere ikke vil overraskes av store vannskader når dere er tilbake på jobb.

Bli varslet ved avvikende fuktnivåer

Vann- og fuktighetsføleren gjør det mulig å oppdage selv de minste vannlekkasjer på et tidlig tidspunkt, også når det ikke befinner seg noen i lokalene. Den fungerer ved at det monteres sensorer på spesielt utsatte steder, samtidig som det blir registrert hva som skal regnes som avvikende nivåer. Vår alarmsentral blir varslet straks noe ikke er som det skal. Vi vil deretter varsle deres kontaktperson ved behov, og sørge for at nødvendige tiltak iverksettes umiddelbart.

Kontakt oss for mer informasjon om alarm med vann- og fuktighetsmåler.