Får du beskjed ved feil på kameraanlegget ditt?

Fordelene ved å ha kamera som gjør opptak forsvinner når kameraanlegget stopper opp grunnet teknisk feil. Vi hjelper deg med kontroll av driftsstatus på anlegget.

Det er en rekke fordeler ved å ha kameraanlegg som en del av sitt sikkerhetssystem. Alle disse fordelene forsvinner imidlertid med en gang kameraet får en driftsstans. Løpende kontroll av at kameraanlegget fungerer som det skal, er en forutsetning for at sikkerhetssystemet skal fungere optimalt. Våre systemer gjør denne jobben for deg.

Driftsstans gir vesentlig svikt i vaktholdet

Kameraanlegget står og går konstant gjennom hele året, og vil sannsynligvis få en driftsstans på et eller annet tidspunkt. Dersom feilen ikke fanges opp, er dette naturligvis en vesentlig svikt i sikkerheten. I verste fall vil et innbrudd eller en annen situasjon oppstå, men ikke fanges opp av sikkerhetssystemet grunnet feil på kameraet. Da mister man muligheten å se hva som har skjedd, samt dokumentere hendelsesforløp og lignende.

Kameraet er essensielt også for andre tjenester

Ved en teknisk feil på kameraanlegget mister man også en rekke andre fordeler man ellers har med digitalisert vakthold. Bildeverifisering og bevegelsessensorer som fanger opp uønsket aktivitet, er blant aspektene som vil miste sin funksjon når ikke kameraet fungerer.

Få beskjed når noe er galt

Man kommer langt med en løsning for driftsovervåkning som gjør at systemet selv varsler når noe er galt, gjennom en statusmelding. Da får vi beskjed når noe må tas tak i, slik at vi kan starte feilretting, enten med fjernservice, eller ved hjelp av at vårt servicepersonell kommer og retter opp i problemene. Du som kunde sparer egen tid til manuell kontroll av anlegget.

Med digital vektertjeneste vet du at alt fungerer

Har du en digital vektertjeneste, har du også en garanti for at alt fungerer som det skal til enhver tid. Ettersom en digital inspeksjonsrunde forekommer minst én gang i døgnet, vil feil og mangler raskt bli avdekket. Vi garanterer løpende oppfølging av anlegget, og at eventuelle feil vil bli utbedret umiddelbart. Dette er en trygghet for våre kunder.

Å sette bort vaktholdet gir mange fordeler

Ved å la en spesialist håndtere alt som er knyttet til sikkerhet, gir du deg selv en mer bekymringsfri hverdag. Vi tilbyr en abonnementsløsning der dere kun trenger å huske på å betale en månedlig avgift, så sørger vi for at det elektroniske vaktholdet alltid fungerer. Vi administrerer adgangskontroll, gjennomfører digitale vaktrunder og utfører naturligvis alt av installasjon og service.

Avtalen skreddersys til virksomheten eller borettslaget, slik at dere får ønsket sikkerhetsnivå til en avtalt fast kostnad. Enklere blir det ikke.

Ønsker du å diskutere sikkerhetsløsninger til din virksomhet eller borettslag? Kontakt oss gjerne for en kostnadsfri befaring.