FG-godkjenning: sikrer nødvendig kvalitet

FG er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

At en sikkerhetsleverandør er FG-godkjent gir trygghet og forsikring i tilfelle skader og uhell. Godkjenningen gir visshet om at alle sikkerhetstiltak har blitt godkjent og har tilfredsstillende kvalitet. Det er tre nivåer av FG godkjenninger. FG godkjenning av sikkerhetsproduktet som benyttes, FG godkjenning av installatøren (leverandør) og FG godkjenning av alarmstasjon som mottar alarmsignalet. Sistnevnte er også underlagt en sertifiseringsordning iht. et Europeisk regelverk.

Stanley Security er FG-godkjent sikkerhetsleverandør, og kan tilby det beste innen tiltak, produkter og tjenester for å ivareta din bedrifts sikkerhet. Vi har en av de mest moderne alarmstasjoner i Norge. Vårt hovedkontor ligger i Nydalen i Oslo, men vi dekker også hele landet. 

Les mer om Stanley Security som FG godkjent sikkerhetsleverandør her.

Hvorfor må sikkerhetstjenester være FG-sertifisert?

I tilfelle risikoer som brann og innbrudd er det viktig for både forsikringsselskapet og kunden å vite at sikkerheten har vært av bra nok kvalitet.

FG godkjente sikkerhetstiltak er nyttige i alle deler av sikkerhetsprosessen. FG er et kvalitetsstempel og sikkerheten i seg selv kan være forebyggende mot for eksempel innbrudd. I kjølvannet av eventuelle skader og innbrudd er det også en trygghet å vite at din bedrift ikke vil bli unødvendig belastet i forsikringsoppgjøret på grunn av for dårlige sikkerhetsprodukter eller -tjenester.

Les mer om FG Skadeteknikk og deres arbeid her.

Hvilke tjenester og produkter kan, og bør, være FG-sertifisert?

Alle sikkerhetstiltak du benytter deg av bør være FG-godkjente, der en slik godkjenning finnes slik at du vet at de opererer etter en godkjent standard. Dette inkluderer produkter som for eksempel lås og alarmanlegg, men også selve leverandøren av sikkerhetstjenesten. Det er ikke nok å ha FG-sertifiserte produkter hvis de ikke er levert av et selskap som også er godkjent etter de samme reglene. 

Hva er fordelene ved å benytte FG godkjent utstyr, leverandør og alarmstasjon?

Stanley Security har en FG godkjent alarmstasjon, vi er FG godkjent som leverandør og vi  benytter FG godkjent utstyr der dette finnes. Dette sikrer dere som kunde kvalitet i alle ledd og en trygghet og sikkerhet for at tiltakene virker når behovet oppstår. Risikoen for et redusert skadeoppgjør i en forsikringssak er også svært liten.  

Motsetningen kan være store tap som følge av en skade, innbrudd el. som forsikringsselskapet ikke dekker hvis vilkårene om FG godkjente sikringstiltak ikke er oppfylt. 

Er du interessert i å vite mer om hvilke produkter og tjenester vi kan tilby deg som FG-godkjent og sertifisert sikkerhetsselskap?

Kontakt oss gjerne her for en uforpliktende og hyggelig samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.