Hvordan forhindre internt svinn?

Dessverre er det slik at en stor andel svinn i alle bransjer er internt. Dette er et utfordrende og vanskelig område for både ledere og medarbeidere fordi det kan skape mye mistillit og tvil innad i bedriften. Ved å få bukt med internt svinn kan du bidra til en mer harmonisk arbeidsplass fordi du fjerner kilden til mistenksomhet og anklager.

Hvorfor finnes internt svinn?

Mye av grunnen til at internt svinn er såpass omfattende, er at det er relativt enkelt å stjele fra egen bedrift uten å bli avslørt og straffet. Internt svinn forekommer som følge av at både ledere og ansatte tar verdier som tilhører arbeidsplassen, og finner sted i de aller fleste bransjer og virksomheter.

I mange tilfeller er det vanskelig å avdekke hvem som er skyldig når man oppdager svinn. Dette skaper en negativ og ødeleggende stemning blant de ansatte. Det skal mye til før noen mistenkes når det ikke er klare bevis og godt dokumentert grunnlag for anklagen. I tillegg kan internt svinn i mange tilfeller føre til store kostnader og store utfordringer for mindre og mellomstore bedrifters virksomhet.

Stopp svinn med Stanley Security

Med våre sikkerhetssystemer og rutiner kan du forebygge internt svinn og sørge for bedre miljø på arbeidsplassen. Du reduserer dermed sannsynligheten for at ansatte har mistanker og anklager hverandre uten tilstrekkelig grunnlag.

Alle svinnreduserende tiltak starter med en dialog med ansatte og ledelse. Første steg er å skape en felles forståelse av hva svinn er, hvilke type svinn som finnes og hvilke konsekvenser dette har for virksomheten. Herunder også konsekvenser for den enkelte ansatte, hvis man blir tatt for for å stjele fra sin egen arbeidsplass. Andre steg er å iverksette nye rutiner og tiltak som skal bidra til å redusere svinnet.

Et av tiltakene kan være riktig bruk av adgangskort og adgangskontroll, som gir en god kontroll over hvem som har tilgang og befinner seg i virksomhetens lokaler. Dersom noen bruker et adgangskort for å komme seg inn i lokalene utenfor åpningstidene, vil dette enkelt kunne avdekkes.

Installer sikkerhetskameraer og alarmer

Med sikkerhetskameraer (kameraovervåking) kan man i tillegg få oversikt over hva som ble gjort i tiden vedkommende befant seg i bygget. Dette kan brukes til å både bekrefte og avkrefte mistanker og anklager. Moderne systemer kan i tillegg kobles opp mot kassefunksjon i butikk. Dermed kan alle innslag på kassa overvåkes og dokumenteres sammen med varene på disken/båndet.

Vi leverer også en til- og frakoblingsalarm på innbruddsalarmsystemet. Dersom alarmen deaktiveres utenfor avtalt og fastsatt tid vil en operatør på vårt sikkerhetssenter få beskjed om dette og kan avklare situasjonen. Her vil alle ansatte inkludert ledelsen ha egne personlige koder til innbruddsalarmsystemet. Vi informerer eier om hvilken bruker som har utløst til- og frakoblingsalarmen.

Vi hjelper deg med å stoppe internt svinn

Opplever du utfordringer knyttet til intern svinn og er usikker på hvordan du skal få bukt med problemet? Da kan vi hjelpe deg! Vi svarer gjerne på dine spørsmål og dersom det skulle være ønskelig, kan vi stille opp på en kostnadsfri befaring av dine lokaler. Vi gir deg veiledning i forhold til hvilken løsning som er mest egnet for dine behov.

Kontakt oss gjerne hvis du har flere spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg med å forhindre internt svinn. Hvis du ønsker det, kan vi også komme på en kostnadsfri befaring av dine lokaler.