Hvor smart er alarmsystemet ditt?

Mange tenker at et alarmsystem er et alarmsystem. Har du installert et slikt, er lokalene dine sikret. Men hvor smart er egentlig ditt alarmsystem?

For mange vil det finnes en rekke sikkerhetsmessige fordeler med å investere i et alarmsystem som er litt smartere. Vi hjelper deg gjerne med å sette sammen gode alarmløsninger i dine lokaler.

Mange kjenner ikke eget alarmsystem

En vanlig feil mange gjør er å ta for gitt at alarmsystemet fungerer. De færreste kjenner alarmsystemets komponenter, og regner med at det fungerer så lenge panelet lyser og det er mulig å taste inn kode og skru det av og på. Det er ikke nødvendigvis tilfellet.

Henger alarmsystemet med i tiden?

Overraskende mange har fremdeles alarmsystemet sitt oppkoblet til fasttelefonlinjen. Samtidig er det svært mange som nå har sagt opp sin fasttelefon. I verste fall kan dette bety at dersom alarmen utløses, skjer dette bare lokalt og uten at den er koblet opp mot en alarmsentral. Da vil alarmen også ha liten hensikt. Sørg derfor for at du har et alarmsystem som henger med i tiden.

Aller enklest gjør du det dersom du lar oss administrere alarmsystemet. Velger du et av våre systemer får du en smart løsning som kan mer enn bare å utløses når noen går inn i lokalet når de ikke burde.

Forhåndsinnstilling gir høy sikkerhet til enhver tid

Alle dager er ikke like, og da er det greit å kunne legge inn ulike innstillinger for  alarmsystemet på ulike dager. Blant annet kan det legges inn på forhånd når alarmen skal slå seg på, så unngås problematikk med at de ansatte glemmer å skru på alarmen når de går. Det kan også forhåndsprogrammeres slik at alarmen alltid er aktivert på offentlige helligdager, uavhengig av ukedagen de faller på.

Med smart alarm oppdages det når noe er galt

Med et smart alarmsystem vil det raskt oppdages dersom noe ikke lenger fungerer optimalt. Med årene vil for eksempel sensorene på systemet svekkes, sensorene reagerer ikke lenger like sterkt eller støv kan forstyrre anlegget. Det kan også skje at en sensor er dekket til eller lignende. Slike forhold vil kunne avdekkes under en inspeksjonsrunde vi utfører. Når det er nødvendig, rykker vi ut på service, og utfører de utbedringer som kreves.

Varsel ved forhåndsbestemte avvik

Våre smarte løsninger skreddersys slik at de varsler ved forhold som er viktige for dere. Dette kan innebære at alarmen gir beskjed ved til- og frakobling, slik at du kan kontrollere at åpningstider overholdes. Det kan også være at dere får beskjed dersom alarmen skrus av når den egentlig skal være på, noe som kan bidra til å redusere internt svinn ved å forhindre at ansatte tar seg inn i lokalene etter stengetid. Hvordan vi i Stanley Security skal forholde oss til varslinger fra alarmsystemet, avtales med deg som kunde på forhånd.

Årskontroll garanterer at sikkerhetsnivået opprettholdes

Vi i Stanley Security foretar en grundig årskontroll i alle lokaler der vi administrerer alarmsystemer. Her avdekker vår tekniker forhold som kan ha innvirkning på alarmsystemets funksjonalitet. Dersom det, for eksempel, har vært gjennomført ommøbleringer i lokalene slik at dekningsområdet ikke lenger er optimal, vil dette kunne utbedres på en årskontroll.

Ønsker du en skreddersydd sikkerhetsløsning til din bedrifts lokaler? Kontakt oss ved å trykke på denne lenken, så tar vi en gjennomgang av deres sikkerhetsbehov.