Hvorfor adgangskort når de ansatte slipper inn fremmede?

Ved å installere gode sikkerhetssystemer er du langt på vei for å sikre din bedrifts verdier. Dette kan være verdier i form av verdifullt utstyr, men enda viktigere er det å verne om sensitiv informasjon som virksomheten sitter på.

Adgangskontrollen mister imidlertid mye av sin hensikt, dersom virksomhetens ansatte bevisst eller ubevisst slipper inn andre i lokalene når de selv går inn. Derfor er det viktig at det etableres en god sikkerhetskultur innad i virksomheten, etter at sikkerhetssystemet er på plass.

Etabler en god sikkerhetskultur

Det kan være ubehagelig å spørre ukjente som oppholder seg i din virksomhets lokaler om hva de har der å gjøre. Har man arbeidsplass i lokaler der fellesareal er delt med andre virksomheter, blir det desto vanskeligere å vite hvem som hører hjemme i lokalene og hvem som ikke gjør det. Ofte vil det enkleste være å ikke si noe.

Ved å oppfordre de ansatte i virksomheten til aktivt å reflektere over hvem som oppholder seg i deres lokaler, vil dette fort bli en del av virksomhetens sikkerhetskultur. Gjennom å etablere det som en vane, vil det også føles mindre ubehagelig. Skulle man komme til å spørre noen som faktisk jobber i bygget hvilket formål de har med å være der, bør det kun oppfattes som positivt at man tenker på sikkerheten.

Vær serviceorientert, ikke anklagende

Å stille spørsmål ved hvorfor andre oppholder seg i lokalene, må ikke nødvendigvis gjøres på en ubehagelig eller mistenksom måte. Får du følelsen av at noen kanskje ikke hører hjemme i bygget, kan du spørre dem hvem de skal treffe eller hvor de skal og lede dem i riktig retning. De aller fleste vil sette pris på din imøtekommenhet, heller enn å føle seg mistenkt for noe. Dersom vedkommende faktisk ikke har noe i bygget å gjøre, er mistanken også berettiget.

Risiko ved å la uvedkommende ferdes i virksomhetens lokaler

Å slippe folk man ikke nødvendigvis vet hvem er inn i egne arbeidslokaler, føles som regel både naturlig og ufarlig. Vi tenker sjelden at personen som “henger” på oss gjennom døren  har uærlige hensikter. Å gi feil person adgang til deres lokaler, kan imidlertid ha alvorlige konsekvenser.

For mange virksomheter er tap av sensitiv informasjon noe av det verste som kan forekomme. Ofte kan ansatte ha dokumenter liggende på pulten eller de kan ha gått fra PC-en uten å låse den. Da er informasjon lett tilgjengelig for de som går forbi. Det kan også, i verste fall, komme inn noen som setter igjen en trådløs enhet eller planter en USB stik i en PC/server. De har da kommet inn bak bedriftens brannmur og kan enkelt i ettertid få tilgang til informasjon som ikke er ment for dem. Uansett er det svært uheldig at uvedkommende befinner seg i din virksomhets lokaler.

Tyveri kan føre til mistillit på arbeidsplassen  

I det store bildet er ikke tap av materielle verdier og gjenstander det verste som kan skje. De fleste materielle tap kan erstattes og vil kompenseres for av forsikringsselskapet. Verre er selvsagt med tap av sensitiv informasjon, dette kan medføre skade som er uopprettelig. Videre vil tyverier fort føre med seg mistillit blant de ansatte. Enten ting forsvinner fra en felles garderobe eller en veske man har stående på pulten, vil det være svært uheldig for arbeidsmiljøet om de ansatte går rundt og mistenker hverandre for å stjele fra sine kolleger.

Hva kan et godt sikkerhetssystem gjøre?

En god sikkerhetskultur kombinert med effektive sikkerhetssystemer gir deg kontroll over hvem som oppholder seg i lokalene til enhver tid. Dessuten skal det, når det brukes slik det skal, hindre uvedkommende i å få adgang. Et effektivt adgangskontrollsystem inkluderer bla. et kombinert adgang og ID kort for de ansatte. Kortet blir den elektroniske nøkkelen for å komme inn i lokalene som kombineres med en personlig kode. ID delen (bilde og logo) benyttes til å identifisere at personen er rettmessig eier av kortet.

Hvis man i tillegg benytter besøkskort til alle besøkende blir det enklere for de ansatte å identifisere om en person jobber i virksomheten, eller er på besøk. Har man verken ID kort eller besøkskort blir det enklere for den ansatte å spørre, “unnskyld, hvem skal du besøke” og dermed bidra til en sikrere bedrift. Sikkerhetskultur bygges ovenfra, adm. dir og ledergruppen må derfor gå foran som gode ambassadører.

Har du spørsmål om effektive sikkerhetssystemer til din virksomhet? Kontakt oss gjerne for en kostnadsfri befaring.