COVID-19 OG SMITTEFOREBYGGENDE ARBEID I STANLEY SECURITY

Vi står nå alle ovenfor en krevende situasjon hvor alle må bidra til å forhindre smittespredning av COVID-19.

Stanley Security samarbeider tett med kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere for å finne gode løsninger på de utfordringene som vi står ovenfor.

Stanley Security har følgende hovedprioriteringer:

 • Sikre liv og helse, bidra til å forhindre smitte, ivareta smittevern for medarbeidere, kunder og andre
 • Sikre drift og verne om arbeidsplasser

Hvordan sikre liv og helse:

Risikovurdering utført for ansatte som er ute hos kunder med spesifikke tiltak som:

 • Det er kun friske medarbeidere som er på jobb og ute hos kunder
 • Kontakt kunde før oppmøte for å få oversikt over situasjon
 • Verneutstyr til personlig bruk
 • Smittevern på kontor for de medarbeidere som må være der i form av avstengte soner, temperaturmålinger og verneutstyr som antibac, hansker og munnbind
 • Det skal ikke være to personer i bil
 • To meters avstand regelen gjelder for alle ansatte

Videre tiltak:

 • Opprettet kriseteam med daglige møter og kontinuerlig oppdatering ut i bedriften
 • Møtevirksomhet foregår primært via online systemer og ikke fysisk oppmøte
 • Regelmessig kontakt med Bedriftshelsetjenesten Stamina på forebyggende tiltak
 • Etablert egen internside i forbindelse med COVID-19
 • Egne interne regler med oppfølging av ansatte i hjemme-isolasjon om smitte oppfølging
 • Fortløpende oppdateringer fra FHI til våre ansatte

Kundesamarbeid og smitteforebygging

 • Stanley Security oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å samarbeide om smittevern og ha en god dialog med oss. Et slikt samarbeid er absolutt nødvendig for å finne løsninger som er akseptable for alle involverte parter.
 • Formålet med et slikt samarbeid er å sikre våre medarbeideres helse gjennom tilfredsstillende smitteforebygging. Effektiv kommunikasjonsflyt og samarbeid bidrar til å forhindre og redusere smitte som informasjon om smitte og mistanke om smitte.

Kundekontakt:
Øyvind Halnes
Kommunikasjonssjef
Tel.: 908 60 434 / epost: Oyvind.Halnes@sbdinc.com