Stanley Security AS ønsker å holde våre kunder oppdatert ifm. med det pågående Coronavirus-utbruddet. Våre eiere ved Stanley Black & Decker Globale kriseteam samarbeider med WHO og følger med på både internasjonale og nasjonale helsemyndigheter sine anbefalinger. Fra vår side forholder vi oss til interne policyer og Folkehelseinstituttet (FHI) råd om Coronaviruset.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Vi jobber tett med vårt leveranse- og leverandørapparat for å minimere kundepåvirkningen så mye som mulig. Trygghet for våre ansatte jobbes det med 24/7.
Per dags dato er vår leveranseevne i svært begrenset grad påvirket av Coronaviruset og daglig drift går som normalt, men vi følger tett med på utviklingen og lager aksjonsplaner for en eventuell spredning og for å begrense konsekvenser for våre kunder. Som et ledd i forebyggende tiltak er reisevirksomhet begrenset. Alle i selskapet er også informert om smitteforebyggende tiltak og aksjonsplaner hvis vi opplever smitte eller behov for karantene blant våre ansatte.

Vi har gode og robuste planer for å sikre at vårt sikkerhetssenter er oppe og i drift 24/7, blant annet i form av vår redundans og backup mot Sverige. Vi har også satt opp aksjonsplaner slik at kritisk feilretting og beredskap vil ivaretas. Selv om vi gjør vårt beste for å dempe påvirkningen, vil det ved stor spredning fortsatt være noe risiko for økt leveransetid hos produktleverandører/på installasjon, men vi er tett på hver enkelt leverandør for å begrense konsekvensene av dette.

Vi vil fortsette å overvåke situasjonen og gi oppdatert informasjon hvis situasjonen endrer seg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til vår informasjonsansvarlige, Øyvind Halnes, kontaktinformasjon,
se pressekontakt på stanleysecurity.no/pressekontakt

for Stanley Security AS
Espen W. Knudsen
Administrerende direktør