Innbrudd skjer ofte når bedriften flytter

Visste du at innbrudd ofte skjer under eller like etter innflytting? Det henger gjerne sammen med at sikkerhetsrutiner har lett for å skli litt ut når man er i en flytteprosess. Selve flyttingen oppleves litt som en unntakstilstand og det er lett å glemme at innbrudd kan skje også i slike situasjoner. Vi i Stanley Security er opptatt av å formidle informasjon om rutiner og hvordan man skal sikre lokalene sine, også under flytting.

Sørg for at de nye lokalene er sikret

En av de største årsakene til innbrudd under flytting, er at de nye lokalene man skal flytte inn i står usikret i den første tiden. Da er det veldig enkelt for uvedkommende å ta seg inn i lokalene. Et av våre beste tips for å sørge for at rutinene ikke sklir ut under flytting er derfor å kontakte sikkerhetsselskapet tidlig, slik at det er igangsatt gode løsninger i de nye lokalene fra aller første dag.

Ta vare på sikkerhetskulturen

De ansatte er en viktig ressurs for å ivareta virksomhetens sikkerhet. De representerer en sikkerhetskultur som det er viktig å utnytte, spesielt når virksomheten skal flytte. Det innebærer blant annet at alle ansatte er bevisst på hvem som beveger seg inn og ut av bygningen. Mange vil oppleve at det kan være ubehagelig og virke mistenkeliggjørende å spørre ukjente om hvem de skal besøke eller lignende. Vårt råd er at alle ansatte har en serviceinnstilt tilnærming til dette og ikke lar være å spørre hvis de ser ukjente personer i bygningen. I de aller fleste tilfeller vil vedkommende mest sannsynlig bli glad for oppmerksomheten og sette pris på hjelp.

Det kan koste deg dyrt

Det at sikkerhetssystemene i dine nye lokaler ikke er på plass innen dere flytter inn, kan koste bedriften dyrt. Selv om det ikke nødvendigvis fører til innbrudd, tyveri og tap av faktiske verdier, vil det i det minste føre til tap av verdifull tid for dine ansatte. Innføring og installasjon av nye sikkerhetssystemer etter at innflyttingen har funnet sted vil i mange tilfeller være en unødvendig tidkrevende prosess. Dette forstyrrer de ansatte, hvillet går utover daglige arbeidsoppgaver.

Les mer om hvordan du kan unngå unødvendige utgifter her.

Kontakt oss i Stanley Security

Skal du snart flytte til nye lokaler og ønsker god sikring av lokalene? Ta kontakt med oss i god tid før flyttingen. Du når oss ved å legge igjen en henvendelse i kontaktskjemaet ved å følge denne lenken