Kameraovervåkning er ikke kameraovervåkning

Mange tenker at kameraovervåkning er enkelt og at det bare er å installere et kamera på et taktisk sted i bygningen. Det stemmer imidlertid ikke med virkeligheten.

Installasjon og oppsett av kameraovervåkning krever mye planlegging og vi vil på det sterkeste anbefale at du involverer fagfolk i denne prosessen. Med profesjonell hjelp sikrer du at kameraovervåkningen fungerer som den skal, ivaretar personvernet og er satt opp i henhold til gjeldende regelverk.

Stor kvalitetsforskjell

Det er stor kvalitetsforskjell mellom de ulike kameraene du får tak i på markedet. Det er fullt mulig å kjøpe et relativt billig utstyr hos en ikke-spesialisert forhandler, men da kan det overhodet ikke garanteres at det fungerer som det skal når du faktisk trenger det. Når du investerer i kameraer av god kvalitet, får du bilder og videoer som politiet faktisk kan bruke til etterforskning. I Stanley Security tester og kontrollerer alltid vår produktavdeling alle kameraer før de går ut i markedet. Det er ofte avvik på produsentens spesifikasjon og hvilken billedkvalitet som blir sluttresulatet. Derfor kan du være helt trygg på at alle våre produkter lever opp til dine forventninger.

Ulike krav til ulike miljøer

Det er også helt essensielt at kameraet du går til innkjøp av har den kvaliteten som kreves av det miljøet kameraet blir plassert i. Med kameraer som er plassert utendørs kan motlys for eksempel være en stor utfordring. Dette er spesielt en viktig problemstilling dersom kameraet står plassert slik at det kan komme en bil imot. Da kan kameraet blendes og ikke få tatt opp noe av det som skjer. En annen utfordring kan være dårlige lysforhold. Med riktig kamera til riktig bruk, sikrer du deg mot denne problemstillingen.

Termiske kameraer til perimetersikring

Under visse forhold kreves helt spesielle kameraer. Skal du for eksempel sørge for perimetersikring (sikring i området utenfor virksomheten) på helt mørke steder, er det nødvendig med termiske kameraer som filmer i totalt mørke. Installasjon av perimetersikring kan være kostbart og gi falsk trygghet dersom det ikke blir gjort riktig. Dersom du utfører installasjonen korrekt fra begynnelsen, vet du at kameraene fungerer som de skal, også under dårlige lysforhold, og at bildet er der når du trenger det.

Sikre deg mot lovbrudd

En annen viktig årsak til at kameraovervåkning ikke er kameraovervåkning, er at du kan være uheldig og bryte loven dersom du ikke følger de regler og retningslinjer som gjelder ved bruk av kameraovervåking. Mange er skeptiske til kameraovervåkning fordi de er redde for at det skal gå utover personvern og privatliv. Det ville i så fall vært snakk om et lovbrudd å installere kameraer som går på bekostning av dette. Når du får kameraene installert av profesjonelle, kan du garantere at alt utføres i henhold til gjeldende lovverk og at overvåkningen verken vil gå utover personvern eller privatliv.

Hvordan fungerer det?

Vurderer du å installere kameraovervåkning i dine lokaler? Du kan be om et møte med oss i Stanley Security, så kommer vi med et forslag til hvordan vi kan sørge for den beste sikkerheten for dine lokaler. Har du flere spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss?

Ta kontakt med oss i Stanley Security her.