Dette må du vite om kameraovervåkning utendørs

Kameraovervåking utendørs kan være en god investering i effektiv sikkerhet. Overvåkning kan forebygge kriminalitet, og kan sikre uvurderlig bevismateriale hvis uhellet er ute.

Det er viktig å avgjøre hvilke behov man har når man skal velge kamera for overvåking. Det finnes ulike løsninger, og det er viktig at du velger det som er best for deg og din bedrifts sikkerhet. Stanley Security har over 40 års erfaring med leveranse av gode kameraløsninger, og kan gi deg det systemet du trenger for å ivareta sikkerheten. 

Les mer om Stanley Securitys ekspertise på kameraovervåkning her. 

Sikker kameraovervåking

Det er viktig å huske på at alle kravene til informasjonssikkerhet i personopplysningsloven også gjelder for kameraovervåking. Derfor må det alltid innføres tiltak for sikkerhet og forebygging av mulig risiko rundt opptak. Alle kameraopptak må oppbevares trygt for å sikre at de ikke ender opp hos feil personer eller blir borte. I tillegg må informasjon om når og hvor opptaket er gjort være tilgjengelig og etterprøvbart.  

Les mer om kravene til informasjonssikkerhet her.

Hva er reglene for utendørs kameraovervåkning?

Den som overvåker har selv ansvaret for at alle regler blir overholdt før de starter overvåkingen. Før du installerer utendørs overvåkning er det derfor viktig å huske på

  1. at overvåking må være avgrenset til egen eiendom
  2. at kameraovervåking må ha et klart definert mål
  3. at overvåkingen må være nødvendig for det definerte formålet
  4. at behovet for kameraovervåking må være større enn kravet om personvern

Les mer om reglene for kameraovervåking hos datatilsynet.

Innsamling av sensitiv informasjon

Hvis kameraovervåkingen foregår på et sted som vil føre til innsamling av sensitiv informasjon gjelder strengere regler. Slike sensitive opplysninger vil for eksempel være opptak av personer som benytter seg av religiøse samlingssteder, eller opptak med ansiktsgjenkjenning.

Les mer om strengere krav tilknyttet sensitive personopplysninger hos datatilsynet her.

Kontakt oss

Er du interessert i å vite mer om hvordan sikkerhetstiltak som kameraovervåkning kan hjelpe deg og din bedrift? Stanley Security leverer kameraløsninger etter de forskrifter, lover og regler som er gjeldende i Norge.

Kontakt oss gjerne her for en uforpliktende og hyggelig samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.