Kan man kameraovervåke arbeidsplassen?

Å kameraovervåke andre mennesker er i mange tilfeller et brudd på personvernet og et brudd på folks rett til relativt sporfri ferdsel. Alle virksomheter må ha et rettslig grunnlag for å ha lov til å overvåke og behandle personopplysninger.

Det finnes tilfeller der det er lov å benytte kameraovervåking på arbeidsplassen. Det er imidlertid viktig at de som bestemmer seg for å bruke denne formen for overvåkning har en god forståelse for regelverket i slike situasjoner, og er klar over at dette innebærer et brudd på de ansattes personvern. Generelle regler for hvilke plikter virksomheter som driver med kameraovervåkning har, finnes i personvernregelverket. Disse pliktene må alle som driver med kameraovervåkning kjenne til, ha en forståelse for og selvfølgelig følge når det kameraovervåkes på arbeidsplassen.

Les mer: Dette må du vite om kameraovervåkning utendørs

Les mer: Skilting av kameraovervåkning

Virksomheten må ha et behandlingsgrunnlag

Den som overvåker har både ansvar for og plikter å sette seg inn i regelverket før overvåkingen iverksettes. Det første som må være på plass er et behandlingsgrunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger. Eksempler på aktuelle behandlingsgrunnlag er:

  • samtykke fra de ansatte
  • overvåkninger er nødvendig for å oppfylle en avtale
  • overvåkningen er nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt
  • overvåkningen er nødvendig for å beskytte vitale interesser
  • overvåkningen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet
  • overvåkningen er nødvendig for å ivareta legitime interesser som veier tyngre enn personvernet.

Definer formålet med overvåkingen

Ved å definere formålet og ha en formålsbegrensning settes spesifikke rammer for når og hvor man kan bruke kameraovervåkning på arbeidsplassen. Før overvåkingen igangsettes skal man ha et skriftlig definert formål med kameraovervåkningen. Overvåkingen må være forenlig med det gitte formålet, og skal ikke brukes på noen annen måte.

Er det nødvendig å overvåke?

Det er ikke lov med kameraovervåkning på arbeidsplassen, dersom dette ikke er nødvendig. Før man setter i gang med kameraovervåkning skal man tenke grundig igjennom hva man ønsker å oppnå og om overvåkning er den beste løsningen. Kan problemet løses gjennom andre tiltak med mindre inngrep i de ansattes hverdag? Kameraovervåkning skal være et egnet tiltak til det man ønsker å oppnå, og det skal foreligge en vurdering i forkant som viser at dette er det beste virkemidlet for å oppfylle formålet.

Les mer: Regelverk og retningslinjer rundt kameraovervåkning.

Veier interessen for overvåkning tyngre enn personvern?

For å kunne overvåke på arbeidsplassen foreligger det et krav om interesseovervekt. Det vil si at interessen i å kameraovervåke de ansatte veier tyngre enn personvernet til de som blir overvåket. Det er ikke lov å bruke kameraovervåkning for å følge arbeidsinnsatsen til de ansatte eller følge med på hva de gjør. For å bruke kameraovervåking på arbeidsplassen må det tungtveiende interesser til.

Eksempler på tungtveiende interesser som potensielt kan veie tyngre enn personvernet til de som overvåkes kan være

  • vern av liv og helse
  • forebygging av straffbare hendelser dersom det er stor fare for kriminalitet
  • oppklaring av av straffbare handlinger

Det er viktig å merke seg at det i slike tilfeller også må foreligge et konkret problem av betydning. Det er ikke grunn nok til å overvåke at det kan skje noe i fremtiden.

Innsamling av sensitive opplysninger som f. eks lydopptak

Det er viktig å merke seg at å bruke overvåkning med lyd er et såpass stort inngrep i folks liv at det i det aller fleste tilfeller ikke er tillatt. Skjult opptak av andres samtaler kan også være straffbart. Det er i utgangspunktet forbudt med kameraovervåkning på områder hvor overvåkningen samler inn sensitive opplysninger, som for eksempel opplysninger om etnisk opprinnelse, religion, helseopplysninger og seksuell orientering.

Det finnes som alltid unntak fra forbudet, men dette har mange forbehold. For å kunne behandle denne typen opplysninger må det foreligge et særskilt grunnlag i tillegg til behandlingsgrunnlaget. Virksomheter som plikter seg å sette seg inn i forordningsteksten før de starter med behandling av personvernopplysninger.

Datatilsynet: Les mer om forbud og unntak ved behandling av sensitive personopplysninger her.

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe

Har du spørsmål om videoovervåkning? Stanley Security har over 70 år med erfaring fra sikkerhetsbransjen og kan svare på det du lurer på angående kameraovervåkning på arbeidsplassen. Ta kontakt med oss for en uforpliktende og informativ samtale.