Kettil Stenberg overtar ledelsen av STANLEY Security Norge

Torsdag i forrige uke ble ledelsen i STANLEY Security Norge endret.

Se Omtale i Aktuell Sikkerhet om saken

Kettil Stenberg har lang fartstid i selskapet gjennom mange ulike lederroller. Han har ledet både STANLEY Security Sverige, Finland og Danmark og tar nå over ledelsen i Norge, men forblir Nordisk sjef. Stenberg var fra før styreleder i STANLEY Security Norge.

Espen W. Knudsen har ledet STANLEY Security i Norge siden våren 2016. Han slutter nå i selskapet sammen kommersiell direktør Bjørn Anders Braathen-Hals. Øvrig ledelse blir uendret. Her fortsetter Henrik Ova (økonomidirektør), Niclas Skogstad (direktør service), Solfrid Kirkemo (HR-sjef) og Geir Eidsmo (direktør installasjon/regiondirektør Øst).

«Det er ingen dramatikk i det som nå skjer. Stanley Security i Norge har en sterk posisjon i det Norske markedet og har gjort en fantastisk jobb gjennom mange år. Vi ser videre at utviklingen for Norge ikke har vært like positiv som i de øvrige nordiske landene. Derfor blir min rolle som leder å stimulere til mer fart i den norske utviklingen tilsvarende den vi ser i andre land. Vi er et børsnotert selskap og eierne forventer at Stanley Security er best i markedet» sier Stenberg

For mer informasjon kontakt:
• Stanley Security AS, Øyvind Halnes, Informasjonssjef.
epost: oyvind.halnes@sbdinc.com – Mobil: +47 908 60 434

• Kettil Stenberg, Administrerende direktør Norge / Regional General Manager Nordics. Epost: kettil.stenberg@sbdinc.com

Pressemelding kan lastes ned her: