Temperaturovervåking

Temperaturovervåking er kanskje viktigere enn du tror og spesielt viktig når det kommer til matsikkerhet.

Her må alle som selger mat/næringsmidler forholde til seg et hygieneregelverk felles for EU og EØS.

Du må kunne dokumentere at varene du selger er oppbevart i riktig temperatur. Dette kan vi hjelpe deg med.

Beskytt verdiene og dataene med temperaturovervåking

 

Tenk deg alt teknisk datautstyr vi omgir oss med, og da spesielt serverutstyr. Servere er avhengig av en fast driftstemperatur for å unngå driftsstans.

Med temperaturovervåking vil du i tillegg kunne unngå store tap ved å følge med på avvik eller unormale temperatursvingninger. Temperatursvingninger er gjerne et forvarsel før noe ryker, enten det er en dataserver, kompressor i et fryseskap eller at noen har glemt å lukke døren kjølerommet. Tiltak kan settes inn før skaden får store økonomiske konsekvenser.

Ta kontakt for mer informasjon om temperaturovervåking og beskyttelse av verdier.

Kontaktsskjema