STANLEY Validrone™

Stanley Validrone™ er like enkelt som det er genialt, og er sannsynligvis det mest kostnadseffektive mottiltaket som finnes i dagens marked mot ulovlig bruk av droner.

Validrone™ er en passiv radiofrekvensbasert drone-deteksjonsløsning som oppdager og 3D-posisjoner droner og pilot opptil 1 km unna. Posisjonsdataene sendes fra sensorene til Validrone™ serveren som visualiserer drone og piloten på en ONVIF-videostrøm, som viser et statisk oversiktsbilde av stedet. Denne ONVIF-strømmen er kompatibel med forskjellige Video Management -systemer, f.eks. fra Milestone og Bosch etc.

Hver måned treffer 1.000.000 droner det globale markedet og 250.000 droner når det europeiske markedet. Ved utgangen av 2019 forventes 20.000.000 droner å være i bruk. Det stadig økende antall droner øker trusselen for feil og ulovlig bruk, som igjen vil kunne ramme kommersielle aktører innen luftfart, skjermingsverdige objekter samt krenke personvernet.

Funksjonsfakta

Rekkevidden på Stanley Validrone™ sensornode er en til to km avhengig av miljøet disse plassers i. Antall noder bestemmes derfor av hvor stort område som ønskes dekket. Nodene tilknyttes en Validrone™ server som analyser innkomne data og presenterer disse for operatør, når en drone er oppdaget innenfor detektert område. Ved hjelp av for 3D-posisjonering presenteres et statisk bilde viser plassering til drone og pilot og nødvendige mottiltak kan dermed iverksettes raskt. Nodene strømforsynes via PoE+ og monteres enkelt ved bru av standardiserte kamerafester. Løsningen er designet for rask og enkel installasjon. Nodene skal plasseres der de kan få så mye fri sikt som mulig, for enklere å oppdage droner i luftrommet. Minimumsavstanden mellom nodene er 30 meter for å garantere posisjoneringsnøyaktigheten.

Statistikk og grunnleggende oppsettfunksjoner, som for eksempel valg av bakgrunnsbilde og geofencing, vises og installeres i en webklient. Med geofencing kan deteksjonsområdene justeres digitalt for å bare gi alarmer i angitte områder.

Validrone™ løsningen kan kommunisere ved hjelp av eksisterende IT-infrastruktur eller som en «frittstående» løsning, enten med lokalt privat VLAN eller med 4G-rutere som kommuniserer via VPN. Dette sikrer en enkel, rask og kostnadseffektiv installasjon.

Tekniske fakta

Nodesensorene leveres med fire antenner hver. To antenner for drone deteksjon, en antenne «Heartbeat» og en antenne for GPS. Heartbeat gir trygghet for at alle sensorene fungerer som de skal og er online. Kapslingen er utstyrt med en sabotasjealarm og strømforsyning via PoE+ (Cat6 kabelen) blir terminert innenfor sikret område. Validrone ™ -sensoren er hjørnesteinen i Validrone, STANLEYs Drone deteksjonssystem. Basert på passiv RF-sensing i ISM-bånd, registrerer og identifiserer Validrone-sensoren retningen av droner og hvor pilot befinner seg.

Nedlastinger

– Validrone Datasheet
– Validrone Essential Datasheet
– Validrone Professional Datasheet
– Validrone Enterprise Datasheet
– Validrone Prestudy

 

Kontakt oss for mer informasjon

Ønsker du mer informasjon og-/eller et uforpliktende tilbud på løsningen.