Miljøvennlig sikkerhet

Stanley Security ønsker å være en miljøbevisst virksomhet, som gjennom vår drift beskytter miljøet gjennom proaktive tiltak. Derfor har vi inngått samarbeid med grønne organisasjoner for retur og resirkulering av emballasje og avfall. Vi har også fått godkjent ISO-sertifisering 14001-2015 Miljø, som legger til rette for miljøledelse som en integrert del av virksomhetens strategi.

Les mer: Elektronisk vakthold gir miljøgevinst

Stanley Security er ISO-sertifisert

Høsten 2019 fikk vi re-sertifisert ISO-sertifiseringen 9001 Kvalitet og sertifisering. I tillegg ble 14001 Miljø bestått og gjennomført uten avvik. ISO 14001 er verdens mest brukte standard for miljøledelse. Dette er en standard som setter søkelys på risiko og muligheter, og tilrettelegger for at bedriften er bevisst og har fokus på eventuelle miljøpåvirkninger i sin daglige drift. Hensikten med ISO 14001 er å gi virksomheter og organisasjoner et miljøstyringssystem som fungerer i praksis, og verktøy til å utvikle og implementere politikk og mål som tar hensyn til myndighetenes krav til miljøvennlig drift.

Pdf: ISO 14001 Miljø

Miljøvennlig håndtering og resirkulering av avfall

Bedrifter og virksomheter har ansvar for sine produkter, men også for egen bruk av emballasje. Stanley Security samarbeider med RENAS og Grønt Punkt Norge for retur av avfall. Begge selskapene sørger for miljøvennlig håndtering og resirkulering av miljøavfall.

RENAS samler inn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og sørger for at avfallet behandles i henhold til myndighetenes krav, slik at ingen miljøgifter kommer på avveie. RENAS har over 14 behandlingsanlegg og 100 innsamlere over hele landet, slik at de kan ivareta produsentansvaret til flere tusen produsenter og importører av elektroniske og elektriske produkter.

Les mer om RENAS her.

Grønt Punkt Norge samarbeider med innsamlere, gjenvinningsbedrifter og virksomheter som produserer avfall, og sørger for at Norge er et foregangsland når det kommer til gjenvinning av brukt emballasje. Gjennom vårt medlemskap i Grønt Punkt Norge er vi med på å bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig samfunn.

Les mer om Grønt Punkt Norge her.

Ta kontakt

Interessert i å vite mer om miljøvennlig sikkerhet og de tjenestene som vi leverer? Ta kontakt med oss i Stanley Security.