Når tok du sist backup av adgangskontrollsystemet ditt?

Vi tenker sjelden over behovet for å lagre data knyttet til egen adgangskontroll før det faktisk oppstår. Står man overfor en situasjon der data går tapt, er dette imidlertid svært frustrerende og vil føre til mye tapt tid og arbeidskapasitet. Sørg for å ha gode rutiner for backup av din adgangskontroll, så er systemet raskt oppe og går igjen dersom driftsstans eller andre problemer skulle oppstå.

Hvorfor er det viktig med backup?

Gode rutiner for backup sikrer først og fremst at dere har kontroll på egen informasjon. Det ligger mye informasjon i databasen for adgangskontrollen, og dersom denne skulle gå tapt kan det i verste fall ta uker å legge den inn på nytt. Har man derimot en oppdatert backup tilgjengelig, kan systemet enkelt gjenopprettes med innstillinger fra tidligere.

Hvilke data kan vi lagre?

Ettersom det er mulig å identifisere enkeltpersoner ved hjelp av data fra adgangskontrollen, finnes det regler for hvilke data det er lov å lagre. Den viktigste forutsetningen for lagring, er at den ansatte har en personlig kode knyttet opp til sitt adgangskort. Dersom noen tar seg inn i lokalene med både kort og kode, er det rimelig sikkert at dette er kortets rettmessige innehaver.

Å ha personlig kode som en del av adgangskontrollen har dermed to hensikter: Det bidra til økt sikkerhet i lokalene og skaper økt sikkerhet rundt hvem som bruker kortet. I tillegg muliggjør adgangskontroll lagring av informasjon.

Backup bør tas regelmessig

For å ha mest mulig oppdatert informasjon til enhver tid, bør det gjennomføres backup regelmessig. Hver gang ansatte begynner og slutter i bedriften, vil data knyttet til adgangskontrollen oppdateres. Da bør også gjeldende sikkerhetskopi oppdateres.

Skyløsninger gir bedre dekning

I de fleste bedrifter er IT-avdelingen blant avdelingene med best sikring. Her ivaretas mye sensitiv informasjon, og avdelingen sikres vanligvis deretter. Derfor bør det være denne avdelingen som håndterer bedriftens sikkerhetskopier.

I tillegg til å lagre slik informasjon internt, kan det lønne seg å benytte en skyløsning til lagring i forbindelse med backup. Da lagres data utenfor deres eget område, og dere vil ha økt sikkerhet dersom interne servere hackes. At data lagres på flere steder er bra, både for plass og sikkerhet.

Vi sørger for backup av din adgangskontroll

Vi i Stanley Security AS administrerer gjerne din adgangskontroll, og sørger da også for jevnlig sikkerhetskopiering av data knyttet til denne. Kontakt oss via skjemaet ved å følge denne lenken, så kartlegger vi din bedrifts sikkerhetsbehov og skreddersyr en sikkerhetsløsning som passer for dere.