Når tok du sist backup av kameraanlegget ditt?

Det skal ikke mye til før man klarer å se for seg hvor frustrerende det hadde vært om opptakene og bildene fra kameraanlegget ikke var der da du først trengte dem.

For å kunne få fullt utbytte av sikkerhetskameraene, er det helt essensielt at du sikrer deg at kameraopptakene dine er tilgjengelig når behovet først oppstår. Vi anbefaler derfor at alle sørger for å ha en god backup av kameraopptakene, slik at de kan brukes ved behov.

Automatisk lagring av kameraopptak

Uten backup av kameraopptakene dine sitter du da uten de sårt trengte opptakene som kunne bidratt til en løsning på en vanskelig situasjon. I henhold til lovverket er det lovlig å lagre bildeopptak i opptil syv dager. Ved spesielle tilfeller, for eksempel ved mistanke om en kriminell hendelse, kan opptakene lagres i opptil 30 dager. Dette vil i mange tilfeller være tilstrekkelig med lagringstid for å undersøke eventuelle situasjoner som kan ha blitt fanget opp av kameraet.

Sørg for god backup

Automatisk lagring av kameraopptak i syv dager vil imidlertid ikke løse situasjonen dersom opptaket ikke er der når du trenger det. Det kan være mange årsaker til at opptak går tapt. Det kan for eksempel skje dersom serveren hvor opptaket ligger skulle slutte å fungere. I mer ekstreme situasjoner kan man se for seg at serveren og opptaket er stjålet. Med gode backup-rutiner unngår du slike uheldige situasjoner.

Her kan du lese mer om hvordan du kan sikre at kameraopptaket er der når du trenger det.

Hvordan unngå at serveren blir stjålet?

Det aller viktigste tiltaket du iverksetter for å sikre at dine kameraopptak ikke forsvinner eller havner i fremmede hender, er å sikre lokalet hvor serveren står. Kameraserveren bør tas vare på av bedriftens IT-avdeling på samme måte som andre servere. Her er det viktig å sørge for at din bedrift har gode rutiner, slik at serveren blir godt ivaretatt. Er du usikker på om ditt lokale er godt nok sikret? Vi i Stanley Security kommer gjerne på en befaring av dine lokaler og kontrollerer ditt anlegg.

Årskontroll av kameraanlegget

Et annet viktig tiltak som sikrer at kameraopptakene er der når du trenger dem og at backupen av anlegget fungerer som den skal, er en årlig kontroll av anlegget. Stanley Security planlegger og gjennomfører kontroller årlig. Her utfører vi en visuell sjekk av anlegget og ser til at sikkerhetssystemet har de funksjonene de hadde originalt. Endringer i rommet, som ommøblering og lignende, kan påvirke kvaliteten av kameraopptakene. Dette er noe vi kontrollerer på vår årskontroll.

E-Video Cloud for sikker backup

E-Video Cloud er en skybasert lagringstjeneste du kan benytte deg av for å lagre videoene dine. Serveren finner sted i Irland, men opptakene vil være tilgjengelige for deg uansett hvor du måtte befinne deg. Med dette systemet slipper du å måtte sitte på backupen av ditt anlegg selv, og du sikrer deg at opptakene er lagret et trygt sted.

Kontakt oss for mer informasjon

Har du flere spørsmål i forbindelse med hvordan du kan sørge for at det blir tatt en backup av ditt kameraanlegg? Vi hjelper deg gjerne og svarer på dine spørsmål. Dersom du vurderer å installere kameraanlegg, adgangskontroll eller alarmsystemer i dine lokaler, kan vi hjelpe deg med å finne en god løsning for dine behov. Du når oss ved å benytte deg av kontaktskjemaet ved å følge denne lenken.