Vår tids nye sikkerhetsutfordring: Droner

Droner er en stadig mer aktuell og alvorlig sikkerhetsutfordring i vårt samfunn. Ubetenksom og risikabel bruk kan potensielt true både den enkeltes rett til privatliv og sikkerheten i det offentlige.

Stanley Security leverer en tjeneste som gjør det mulig å oppdage bruk av uønskede droner og sikkerhetsrisikoene de skaper. Med Stanley Validrone™ kan man oppdage droner på en enkel og effektiv måte, og kanskje enda viktigere, oppdage piloten. Systemet er økonomisk besparende, og derfor et gunstig tiltak mot droner og trusselen de utgjør. 

Hva er Stanley Validrone?

Ved hjelp av Stanley Validrone™ kan man både oppdage og posisjonere droner og piloter geografisk, opptil en kilometer unna. Dette gjør Validrone ved hjep av en radiofrekvensbasert deteksjonsløsning. Deteksjonsløsningen fanger opp posisjonsdata som kan visualiseres i en ONVIF-videostrøm. Dette gir en god oversikt over potensielle farer, og mulighet for mottiltak. 

ONVIF-videostrømmen til Stanley Validrone™ støttes av flere Video Management-systemer, og er enkelt å implementere og bruke. 

Det grunnleggende oppsettet av systemet og tilgangen til statistikk er tilgjengelig gjennom en webklient. Med funksjonen «geofencing» kan deteksjonen av dronene justeres til kun angitte og avgrensede områder. 

Les mer om produktet Stanley Validrone her.

Droneaktivitet skyter til værs

Det er økende bruk av droner både i det globale og europeiske markedet. Tilgjengeligheten og omfanget gjør risikoen for uaktsom bruk større. Dermed utgjør droner en potensiell trussel for både flytrafikk, personvern, skjermede objekter og områder.

Det er alltid piloten av dronen som er ansvarlig for å bruke dronen på forsvarlig måte, men dessverre hender det at droner anvendes ubetenksomt og noen ganger til og med ulovlig. 

Vil du vite mer om reglene rundt bruk av droner?

Hvordan kan jeg ta i bruk Stanley Validrone?

Validrone er en perfekt løsning på problemet med uforsvarlig bruk av droner. Stanley Security kan hjelpe deg med veiledning og implementering av systemet, og rådgir deg i de spørsmål du måtte ha om Stanley Validrone og våre tjenester. 

Er du interessert i å vite mer om Stanley Validrone som sikkerhetssystem og hva vi kan gjøre for å hjelpe deg med å sikre mot droner? 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om våre tjenester og tilbud.