Stanley Security er godkjent etter ISO 9001:2015 Kvalitet og ISO12001:2015 Miljø.

Stanley har godkjent hovedkontor og alle avdelingskontor, inklusive alarmstasjonen. Nytt i 2015-standarden er et endra sterkere fokus på kvalitet i kundeleveranse og tjenester.

Områdene godkjenningen gjelder for er:

Salg, installasjon og drift av sikkerhetsløsninger og 24/7 overvåkingstjenester. Herunder innbruddsalarm, brannalarm, adgangskontroll, videoovervåkning, varesikring, trygghetsalarm og integrerte løsninger.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015