Stanley Security AS er opptatt og å ta våre på miljøet og har i mange år hatt avtaler for returhåndtering av elektriske produkter, kabler og emballasje.

Vi vil være med på å ta et viktig samfunnsansvar og sørge for bærekraftig utvikling og vern av naturen.
Stanley Security er nå sertifisert etter ISO14001-2015.

Vi har returavtaler med RENAS og Grønt Punkt Norge som sørger for sikker og miljøvennlig håndtering og resirkulering av miljøavfall. Under kan du lese mer om de to selskapene:

Renas samlet i 2013 inn over 60 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Selskapet sikrer at avfallet behandles i henhold til myndighetskrav slik at ingen miljøgifter kommer på avveie.
Sammen med innsamlere og gjenvinningsbedrifter, og ikke minst hver enkelt avfallsbesitter, sørger Grønt Punkt Norge AS for at Norge er et foregangsland når det gjelder gjenvinning av brukt emballasje.