Stanley Security AS ønsker å holde våre kunder oppdatert ifm. med det pågående Coronavirus-utbruddet. Våre eiere ved Stanley Black & Decker Globale kriseteam samarbeider med WHO og følger med på både internasjonale og nasjonale helsemyndigheter sine anbefalinger. Fra vår side forholder vi oss til interne policyer og både Folkehelseinstituttets (FHI) og Helsedirektoratets råd og vedtak om Coronaviruset.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Stanley Security Norge har spesielt fokus på vårt samfunnsansvar for å hindre videre spredning av viruset, så vel som sikkerheten til våre ansatte. Vi følger samfunnsutviklingen tett, og jobber proaktivt for å opprettholde kritisk driftsnivå og spesielt vår rolle i å ivareta samfunnskritiske funksjoner.

Stanley Security har iverksatt interne tiltak og kontinuitetsplaner for å opprettholde beredskap og drift i alle ledd av leveransen vår. Vi anser det likevel nå som uunngåelig at vår kapasitet vil bli presset av eksterne faktorer som bl.a. spredning av viruset og politiske vedtak. Derfor ønsker vi å varsle om at det kan påløpe noe økt leveransetid fra vår side.

Vi vil ved behov prioritere:

  1. Tjenester som går på liv og helse
  2. Samfunnskritiske kunder og anlegg
  3. Driftskritiske serviceoppdrag og feilrettinger
  4. Særskilte responstidsavtaler

Eventuelle spørsmål rundt pågående prosjekter og oppdrag rettes lokal kontaktperson eller vårt Sikkerhetssenter på +47 987 05 010 eller kundesenter@sbdinc.com

Andre henvendelser kan rettes til vår informasjonsansvarlig, Øyvind Halnes, på +47 908 60 434 eller oyvind.halnes@sbdinc.com

For Stanley Security AS,
Espen W. Knudsen
Administrerende Direktør