Renovering av bygg – hva må du huske på?

Det er mye som skjer på en byggeplass, og mange mennesker og maskiner i aktivitet. Ofte er det et høyt tempo og lange arbeidsdager. Det er derfor ikke vanskelig å skjønne at det er flere sikkerhetsutfordringer på en byggeplass, og mange hensyn som må tas for å sikre trygge arbeidsforhold for de ansatte.

Tyverisikring på byggeplasser

Hvem er på byggeplassen og når? Fordi det er så høy trafikk av mennesker, maskiner og materialer på en byggeplass, kan det være vanskelig å kontrollere at uvedkommende ikke tar seg inn på byggeplassen.

Det er ikke uvanlig at det forekommer innbrudd på byggeplasser hvor for eksempel utstyr, byggematerialer og verktøy blir stjålet. Ofte kan innbrudd og tyveri skje tidlig i byggefasen, når det enda ikke har blitt etablert tilstrekkelig gode rutiner og sikkerhetssystemer. Tidlig etablering av gode rutiner og tiltak for adgangskontroll ved inn- og utpasseringsområder på byggeplassen kan bidra til bedre kontroll på hvem som befinner seg på byggeplassen til enhver tid, i tillegg til å sikre området mot tyverier.

Les mer: Slik sikrer du byggeplass og anlegg

Hva kan gjøres for å øke sikkerheten på byggeplassen?

Stanley Security har lang erfaring med sikkerhet på byggeplasser og kan komme med gode råd og tiltak for å øke sikkerheten på byggeplassen. Dette kan være i forbindelse med adgangskort, ID-kort, sikkerhetskameraer og tillatelser knyttet til kontroll på ansatte og tyverisikring, men også generell sikring mot andre uhell, som for eksempel branntilløp.

Gode rutiner og tiltak som høyner sikkerhetsnivået vil også redusere kostnader og sørge for en god arbeidsflyt og drift på byggeplassen. Stanley Security kan bidra med gode tiltak som reduserer kostnader, høyner sikkerheten og øker tilgjengeligheten relatert til:

  • administrasjon av nøkler og adgangskort
  • administrasjon av sikkerhetskamera
  • elektroniske vaktrunder via sikkerhetskameraene
  • service- og vedlikehold
  • tekniske oppgraderinger

I tillegg kan vi bidra med gode råd, tiltak, rutiner og instrukser knyttet til:

  • sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
  • etablering av en god sikkerhetskultur på byggeplassen

For å unngå tyverier av verktøy og materialer på en byggeplass kan innføring av effektive sikringstiltak være god økonomi. Å ha gode rutiner allerede ved oppstart og opprettholdelse av en god sikkerhetskultur gjennom byggeperioden reduserer sjansen for tyveri på området. Vi anbefaler alltid tydelig skilting av etablerte sikkerhetstiltak, da dette vil ha en preventiv effekt.

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål om sikkerhetstiltak på byggeplassen? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å etablere hensiktsmessige sikkerhetsrutiner for din virksomhet.