Sikkerhet i juleferien

Julen er en populær tid for arbeidstakere å ta ut ferien sin. I tillegg kan julen by på en rekke offentlige høytidsdager. En naturlig konsekvens av dette er at arbeidslokalene gjerne blir stående tomme over lengre tid. Da er det viktig å ta visse forholdsregler for å unngå innbrudd under høytiden.

Følg også med på vår sikkerhetskalender, der vi teller ned til jul ved å dele gode råd og anbefalinger.

Ta høyde for rullerende helligdager

Våre alarmsystemer kan forhåndsprogrammeres. Dermed kan du være trygg på at alarmen skrus på dager som første og andre juledag, når disse dagene faller utenom helg. Faste helligdager i julen ivaretas av systemet og programmeres inn når anlegget er nytt. Videre kan alarmanlegget integreres og styres via kortlesersystemet. Enkelt fortalt skrus alarmanlegget av hvis du har gyldig adgang til lokalene. Dette med mer kan Stanley Security hjelpe deg med å ivareta.

Hvem kjenner sikkerhetsrutinene deres?

Mange bedrifter deler mer sensitiv informasjon enn de kanskje er klar over. Over tid vil det være mange mennesker innom bedriften, i form av faste ansatte og deltidsansatte, men også vikarer som kun jobber hos dere i kortere perioder. I tillegg har dere eksterne tjenester som renhold, vaktmester og andre håndverkstjenester. Alle disse vil ha gode forutsetninger for å plukke opp informasjon knyttet til bedriftens sikkerhetsrutiner.

Når ansatte så forlater bedriften, eller ved bytte av tjenesteleverandør, vil som regel sikkerhetsrutinene forbli de samme. Det vil da også være personer utenfor bedriften med førstehåndskunnskap om deres vakthold og ulike tidspunkt hvor lokalene står tomme. Dersom tidligere ansatte dessuten er i besittelse av sine adgangskort og disse ikke er sperret, vil dette utgjøre en stor sikkerhetsrisiko. Selv om man aller helst vil tro at man kan stole på de som har arbeidet i bedriften, gjør man lurt i å være nøye med sikkerhetsrutinene.  

Adgangskontroll gir oversikt over hvem som har vært innom

Den beste måten å holde oversikt over hvem som har oppholdt seg i lokalene i ferien, er dersom lokalene har adgangskontroll med ID-kort og personlig kode. Da lagres informasjon om hvem som har gått inn og ut, noe som ofte vil ha en preventiv effekt.

Vi kontrollerer lokalene mens dere er på ferie

Med digital vektertjeneste hos oss, vet du at noen holder øye med lokalene dine når du selv har fri. Vi gjennomfører daglige digitale inspeksjonsrunder året rundt, også på helligdager. Dermed kan du kose deg i julen, uten å bekymre deg for at du skal komme tilbake ubehagelige overraskelser når ferien er over.

Ønsker du også å sikre din bedrifts lokaler i juleferien?

Vi anbefaler at dere kommer i gang med oppsett av sikkerhetssystemet i god tid før høytiden. Vi hjelper dere gjerne med å skreddersy et system som dekker deres behov.