Hvilke sikkerhetsløsninger beskytter din eiendom?

Stanley Security utformer sikkerhetstjenester for alle ledd i driften av kontor- og forretningsbygg. Vi har spesialisert oss på å forebygge og hindre sikkerhetsutfordringer som innbrudd og tyveri, tap av sensitiv informasjon, for høy driftstemperatur i datarom, samt brann og vannskader. Våre sikkerhetsløsninger beskytter også din eiendom mot hærverk og tagging og gjør det enklere å hanskes med trusler og voldstilfeller. Dermed kan du som kunde fokusere fullt og helt på din kjernevirksomhet.

Bedre oversikt med adgangskontroll

Et elektronisk adgangssystem med ID-merkede nøkkelkort gjør det enklere å styre tilgangen til dine lokaler. Kortleser og lås bestemmer også hvem som har adgang til ulike tider på døgnet. Med et modulbasert system velger du selv om du vil ha én eller tusen kortlesere. Utover det å begrense adgangen til dører, kan du også sikre bommer, porter, nøkkelskap, sykkelparkering og garderobeskap. I motsetning til en nøkkel kan du med nøkkelkort enkelt slette tilgangen dersom et nøkkelkort forsvinner, eller om en tidligere ansatt glemmer å levere inn kortet sitt.

Fordeler med fjernadministrasjon

Om ønskelig fjernadministrerer Stanley Security kortleseranlegget for deg. For et utleiebygg med flere leietakere så linker vi hver enkelt leietaker direkte til oss, og vedkommende gir oss beskjed når ansatte begynner eller slutter samt hvilke rettigheter og tilganger den enkelte skal ha. 

Dette gir økt sikkerhetskvalitet og enklere tilgjengelighet sammenliknet med om en vaktmester skal drifte anlegget kanskje én gang i uka. Vi distribuerer også fysiske kort og kortmateriell, noe som gir reduserte kostnader og kort leveringstid.

Ekstra trygghet med alarmsystemer og sikkerhetskamera

Vi tilbyr et moderne alarmsystem som er tilknyttet alarmstasjon og utrykningstjeneste. Våre alarmsystemer har som oftest to-føringsveier hvilket sikrer at signalet alltid når fram til alarmsentralen. I likhet med adgangskontrollen, kan alarmsystemet fjernstyres. Vi tilbyr også fjernservice og kan dermed rette opp tekniske feil uten å måtte sende en systemtekniker til dine lokaler. Det betyr sparte kostnader og færre unødvendige utrykninger.

Stanley Security leverer i tillegg kameratjenester tilpasset dine behov. Vi bistår i valg av type kamera – for eksempel om det bør være faste eller bevegelige kameraer. Skal kameraet virke preventivt mot innbrudd eller sikre bevismateriale i forbindelse med hærverk og lignende? Hvor kameraet plasseres bør samsvare med lysforhold og linsevalg. Det er også viktig å vurdere hvem som skal ha tilgang til opptakene. 

Beskytt viktig data og matvarer med temperaturovervåking

Teknisk datautstyr, og da spesielt serverutstyr, er avhengig av en fast driftstemperatur for å unngå driftsstans. Med temperaturovervåking fra Stanley Security kan du følge med på avvik og temperatursvingninger. Oppstår en temperatursvinging er det gjerne et tegn på at noe er i ferd med å bli ødelagt. Dersom du oppdager dette tidlig kan du sette inn tiltak før skaden blir omfattende eller får store økonomiske ringvirkninger. 

Temperaturovervåkning vil også være gunstig i lokaler hvor det oppbevares mat. Det vil sikre dokumentasjon av at maten er oppbevart i riktig temperatur i henhold til regelverk og matsikkerhet.

Kontakt Stanley Security

Trenger du råd om tiltak som kan høyne sikkerhetsnivået og redusere kostnader? Kontakt oss her for en uforpliktende prat.