Sikkerhetsløsninger for en energibransje i endring

I motsetning til tidligere finnes det i dag teknologi og nye alternativer som gjør det mulig å beskytte både mindre anlegg og store transformatorstasjoner og kraftverk på en kostnadseffektiv måte. Vi i Stanley Security leverer sikkerhetstiltak tilpasset behovene til en energibransje som stadig forandrer seg.

Unngå fatale ulykker

Topprioriteten for energianlegg av alle størrelser er å forhindre ulykker og dødsfall med påfølgende omdømmetap. Slike situasjoner oppstår vanligvis når barn og ungdom klarer å ta seg inn på anlegget uoppdaget. Med Stanleys moderne alarmsystem har du full oversikt over anlegget til enhver tid. Utløses alarmen, kartlegger våre operatører situasjonen raskt,  og setter utrykningstjenesten på saken om nødvendig. Det sparer både vekterutgifter og kostnader knyttet til unødige utrykninger. Kameraovervåkning sikrer dessuten viktige bevis ved hærverk og tagging. Mer om fordelene av bildeverifisering finner du her. 

Begrens tilgangen med adgangskontroll

Å knytte alarmsystemet opp mot elektronisk adgangskontroll øker sikkerhetsnivået ytterligere. Personlige koder og ID-merkede nøkkelkort kontrollerer hvem som har tilgang til ulike deler av anlegget og når på døgnet vedkommende har adgang. Tilgangen kan enkelt endres eller slettes dersom noen mister kortet eller bytter jobb. Dette systemet beskytter mot tap av verdifullt utstyr og sensitiv informasjon. Det er imidlertid viktig å huske på å opprettholde en god sikkerhetskultur for at adgangskontrollen skal være på sitt mest effektive.

Trygg drift med temperaturovervåkning

Elektriske systemer er gjerne sårbare overfor temperaturforandringer. Stanley tilbyr derfor temperaturovervåkning som tilknyttes alarmsystemet på lik linje med bevegelses- og røykssensorer. Skulle temperaturen stige eller falle forbi kritiske punkter, vil alarmen utløses. Anlegget er dermed godt beskyttet mot vann- og frostskader eller for høye driftstemperaturer i for eksempel datarom. Skulle det oppstå strømbrudd vil alarmsystemet også varsle om dette.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller er i tvil om hva slags sikkerhetstiltak som er riktige for din virksomhet? Vi i Stanley Security kommer gjerne med råd og løsningsanbefalinger for energibransjen. Kontakt oss her for en uforpliktende prat.