Hvilke sikkerhetsløsninger er ideelle i utdanningssektoren?

Stanley Security har mange kunder i ulike deler av utdanningssektoren. Vi leverer løsninger som innfrir sektorens krav til tilgjengelighet og åpenhet, og som samtidig beskytter materielle verdier og sensitiv informasjon.

Store krav til sikkerhet

Enten det er snakk om en skole, høyskole eller universitet, skal sikkerhetsløsningene gjerne dekke flere ulike behov. Det kan primært være å forhindre eller stoppe innbrudd, tyveri og ran. Er de rette sikkerhetstiltakene på plass står du også bedre rustet til å løse trussel- og voldssituasjoner samt hærverk og tagging. Les også om den økonomiske gevinsten ved bruk av digitale vekterinspeksjoner.

For å forhindre skade på bygg og materialer leverer Stanley Security også sikkerhetsløsninger som varsler og forhindrer at det oppstår frost- og vannskader og for høy driftstemperatur i for eksempel datarom, kjøl- og frysenheter. Her kan du lese mer om digital temperaturkontroll og -rapportering. Vi har også gode varslingssystemer med tanke på brann. 

Adgangskontroll forenkler studiehverdagen

For større universiteter og høgskoler er naturligvis kravene til sikkerhet større enn i for eksempel en liten barnehage, som klarer seg med enklere sikkerhetsløsninger. For større virksomheter er adgangskontroll derfor spesielt viktig. 

Med adgangskontroll fra Stanley Security får ansatte og elever med tilknytning til skolen ID-merkede nøkkelkort. Hvert enkelt nøkkelkort kan individuelt programmeres, slik at vedkommende som besitter det bare har adgang til visse områder til bestemte tider på døgnet. Personer uten nøkkelkort må henvende seg til resepsjon.

Adgangskontrollen gjør det også enkelt å slette eller begrense adgangen på et kort som er mistet eller som ikke er blitt levert inn når studiet er ferdig. På samme måte er det enkelt å endre adgang om en student foretar et studiebytte og trenger tilgang til et nytt fakultet. Her kan du lese mer om rutinene rundt adgangskontroll.

Kontakt oss

Har du spørsmål om sikkerhetstiltak tilpasset utdanningssektoren? Vi bistår og finner de riktige løsningene til din virksomhet. Kontakt oss her for en uforpliktende prat.