Slik sikrer du ditt helseforetak

Virksomheter i helse- og omsorgssektoren har behov for sikkerhetstiltak av høy kvalitet. Løsninger fra Stanley Security beskytter de ansatte, tjenestebrukerne og besøkende, og begrenser adgangen til sensitive områder, medisiner, verdifullt utstyr og personlige eiendeler. 

Arbeid uforstyrret i trygge omgivelser

Med alarmsystem fra Stanley Security er ditt helseforetak godt beskyttet mot innbrudd og tyveri. Alarmen er koblet opp mot vår alarmsentral, som er bemannet 24 timer i døgnet. Våre operatører reagerer raskt ved varslinger og sørger for at det aksjoneres i henhold til avtale. 

Alarmsystemet kan dessuten enkelt tilknyttes overvåkningskameraer utendørs og inne, for ekstra beskyttelse eller samling av bevismateriale ved tyveri eller hærverk. Dette gir også en økt sikkerhet, skulle det oppstå volds- eller trusselsituasjoner. Her kan du lese mer om kameraovervåkning og personvern. 

Unngå medisiner på avveie

Med Stanley Securitys adgangskontrollsystem kan du enkelt styre ansatte, pasienter og andres adgang til dine lokaler. ID-merkede nøkkelkort sørger for at du til enhver tid kan styre hvem som har adgang hvor i bygget samt styre tilgang til utvalgte rom hvor det oppbevares medisiner eller andre verdier. Tilgangen kan enkelt begrenses, endres eller slettes dersom kort havner på avveie, ansatte slutter eller bytter avdeling. Les mer om fordelene med adgangskontroll her.

Få varsler om temperaturforandringer

Ved oppbevaring av medisiner kan stabil temperatur være avgjørende. Med Stanley Securitys temperaturkontroll blir du umiddelbart varslet dersom temperaturen skulle bli for lav eller høy på kjølelagere eller lignende. På denne måten kan du unngå store skader ifm. frost- eller vannskader. Du finner mer informasjon om temperaturovervåkning her.

I tillegg til temperaturkontroll kan også røyksensorer kobles opp mot alarmsystemet. Dette sikrer rask reaksjon og økt trygghet for bygg og mennesker om det skulle oppstå brann. Det samme systemet kan også varsle dersom det oppstår strømbrudd.

Kontakt oss

Stanley Security tilbyr et sammensatt og tilpasset sikkerhetssystem for ditt helseforetak. Er du i tvil om hva slags løsninger du trenger, kan du kontakte oss her for en uforpliktende prat.