Skilting av kameraovervåkning

Ved kameraovervåkning på offentlige steder gjelder egne lover og regler. For å ivareta personvernet til de som oppholder seg på overvåkede steder er det viktig å sette seg inn i disse reglene og være påpasselig med rutinene rundt kameraopptak.

Stanley Security har bred kunnskap og erfaring fra mange år med kamerainstallasjon som sikkerhetstiltak. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med dine spørsmål om sikkerhet og overvåking. 

Riktig skilting

Noe av det viktigste ved kameraovervåking er riktig skilting som informerer om at området er kameraovervåket. Ifølge loven er det også viktig å spesifisere om opptaket inkluderer lyd, og hvem som er ansvarlig for innholdet: 

4.Varsel om at overvåking finner sted

Ved kameraovervåking etter forskriften her skal det ved skilting eller på annen måte gjøres tydelig at stedet blir overvåket, om overvåkingen eventuelt inkluderer lydopptak og hvem som er behandlingsansvarlig.

Les mer om lovverket og forskriftene rundt kameraopptak på lovdata.no her. 

Skilting som forebyggende tiltak

Skiltingen er viktig for å informere alle om at de er overvåket, men også for å forebygge kriminalitet. Opplysning om at det foretas kameraovervåking er preventivt og dermed større risiko for å bli oppdaget. Dette reduserer sannsynligheten for innbrudd, ran eller ulovlig ferdsel på andres eiendom. 

Noen tenker at falske kameraer (dummy kameraer) kan være et godt alternativ for å forebygge mot uønskede kriminelle handlinger, men vi i Stanley Security vil ikke anbefale dette alternativet. Falske sikkerhetstiltak blir ofte fort kjent, de skaper falsk trygghet og virker mot sin hensikt og svekker samtidig andre sikkerhetstiltak man har iverksatt. De vil i tillegg være helt ubrukelige i en forsikringssak eller etterforskning. Et falskt kamera må skiltes, merkes og behandles etter de samme lover og forskrifter uten noen av fordelene et ekte kamera vil gi. 

Et effektivt og trygt overvåkingssystem er et bedre utgangspunkt for å løse en etterforskning, og et bedre alternativ når uhellet først er ute. 

Hvordan benytte seg av kameraovervåking?

Lurer du på om kameraovervåking er det rette sikkerhetssystemet for deg? Stanley Security leverer gode kameraløsninger og overvåkingssystemer, og kan veilede i spørsmål om overvåking og sikkerhet. 

Kontakt oss gjerne her for en uforpliktende og hyggelig samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.