Slik fungerer et alarmsystem

Innbruddsalarmen er til for å varsle når noe uønsket skjer, og har som oppgave å beskytte deg og dine verdier mot innbrudd og tyveri. Men hvordan fungerer egentlig et alarmsystem fra Stanley Security? Det går vi nærmere inn på her.

Alarmen går

Stanley Security leverer moderne alarmsystem hvor du alltid skal være trygg på at alarmen når frem til vår alarmstasjon. For å sørge for dette har vi to kommunikasjonskanaler til vår alarmsentral. Det kan oppstå en feil eller forsøk på sabotasje på en kommunikasjonskanal. Det betyr at vi får beskjed dersom den ene kanalen svikter, og fortsatt kan sende utrykning eller iverksette feilretting. Vi kan også utføre driftskontroll og fjernservice av alarm- og videoanlegg, i tilfeller der det foreligger en teknisk feil. Vår alarmstasjon er døgnbemannet med 50 ansatte fordelt på tre skift, så det er alltid noen som sitter klar dersom alarmen går. Fra alarmstasjonen kan våre ansatte utføre elektroniske vaktrunder via overvåkningskameraene på området.

Les mer: Slik jobber Stanley Security

Elektronisk vakthold avdekker falsk alarm

I mange tilfeller utløses alarmen grunnet feil bruk. Faktisk skyldes så mange som 9 av 10 alarmer feil bruk eller feil betjening. Utrykninger til falske alarmer skaper unødvendige kostnader og unødig ressursbruk. Ved hjelp av sikkerhetskameraer i lokalene kan våre operatører avdekke hvorvidt det er en reell alarm eller en teknisk feil. Vi kan dermed avverge en unødig utrykning. Er det en teknisk feil kan vi iverksette fjernservice eller aksjonere med en servicetekniker.

Les mer: Bedre oversikt med digital vekter

Ved innbrudd tilkaller vi utrykningstjenesten

Dersom det ikke er en falsk alarm vil vi tilkalle utrykningstjenesten. Stanley Security samarbeider med Securitas, som sender ut vektere og utrykningsbiler etter å ha mottatt rapport fra oss. Den som er angitt som kontaktperson for alarmsystemet vil også bli varslet, slik at virksomheten raskt kan iverksette nødvendige tiltak for å sikre normal drift. Vekteren  vil foreta en utvendig kontroll av bygget, og tilkaller politiet dersom det er uvedkommende til stede på området. Er det knuste ruter på området? Det er ikke et problem, vekter kontakter glassmester som sørger for en midlertidig glassikring.

Les mer: Alarm- og sikkerhetsløsninger for små og mellomstore bedrifter

Kontakt oss

Stanley Security har over 70 års erfaring med leveranse av innbruddsalarmer, og kan hjelpe deg med å finne det alarmsystemet som passer perfekt for dine behov. Vi har høy kompetanse på totale sikkerhetsløsninger for både små og store bedrifter. Har du noen spørsmål om alarmer, alarmstasjonen eller utrykning? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.