Slik jobber Stanley Security

Stanley Security er en av Norges største leverandører av sikkerhet til bedrifter, offentlige institusjoner, borettslag og sameier. Vi har lang erfaring og har dermed opparbeidet høy  kompetanse på dette fagfeltet. Denne kompetansen bruker vi til å utarbeide gode, skreddersydde sikkerhetsløsninger som passer ethvert unike behov. For å komme frem til den beste løsningen for deg, har vi utviklet en grundig arbeidsmetode. Her gir vi deg en innføring i hvordan vi går frem for å sørge for din sikkerhet.

Systematisk sikkerhetsvurdering

For å sørge for god sikkerhet for våre kunder utfører vi systematisk sikkerhetsarbeid. Alle organisasjoner er forskjellige og har unike verdier å verne om, i tillegg til særegne kvaliteter som det er viktig for oss som sikkerhetsselskap å kjenne til. Stanley Security starter hvert sikkerhetsoppdrag med en sikkerhetsvurdering av dagens situasjon. Allerede etablerte sikkerhetstiltak vil selvsagt tas med i denne vurderingen.

En systematisk sikkerhetsvurdering før implementering av tiltak bidrar til å redusere utgifter, samtidig som det vil gi lavere risiko og lavere forsikringskostnader. Din organisasjon får en god sikkerhetskultur med proaktiv håndtering av risiko. Stanley Security sørger for at dere overholder alle juridiske, kunderelaterte og forsikringsrelaterte krav.

Ta kontakt for å høre mer om de ulike typene kontrakter vi tilbyr for servicetjenester, responstid og administrasjon.

Installering og implementering

Etter at vi har gjennomført en sikkerhetsvurdering kommer tiden for å iverksette nødvendige tiltak. Vår styrke ligger i vår mangeårige kompetanse og i våre dyktige systemteknikere. Vi gjennomfører hele prosedyren selv og tar hånd om alt fra prosjektering og prosjektledelse, til dokumentasjon og opplæring.

Service og vedlikehold

Ethvert sikkerhetssystem må driftes, og uansett hvor godt systemet i utgangspunktet er så ligger mye av gevinsten i å vedlikehold og profesjonell drift. Stanley Security gir deg god opplæring i hvordan systemet skal driftes og tilbyr muligheten for å være knyttet opp til vårt sikkerhetssenter. Dette muliggjør fjernservice og fjernadministrasjon, hvilket sikrer at utfordringer kan løses raskt og effektivt. Når det gjelder praktiske og fysiske problemer har vi 130 serviceteknikere som er spredd over hele landet, og som kan bistå deg som kunde når du trenger hjelp.

God egenkontroll og interne rutiner

Når vi overleverer et sikkerhetssystem sørger vi for at det er gitt god opplæring i hvordan det skal brukes og kontrolleres i ettertid. Det er viktig å etterfølge dette for å ha optimal drift og sikkerhet. Tekniske feil kan oppdages raskt, enten ved at systemet selv gir beskjed eller ved at brukere oppdager feilen og gir oss beskjed. Visuell kontroll er viktig. Det å se at alt ser ut som det skal forhindrer flere feil enn man skulle tro.

Visuell og praktisk kontroll av et sikkerhetssystem

Visuell kontroll er en viktig del av egenkontrollen og innebærer tiltak som på mange måter er så enkle at de er lett å glemme bort. Ved en visuell kontroll bør du blant annet se etter om sensorer er dekket til av plakater, møbler eller annet, og følger med på kameraene for å se at de ikke er vridd ut av riktig posisjon. Det er også viktig å sørge for at brannalarmer ikke er nedstøvet eller tildekket, og sikre at passord for innlogging i sikkerhetssystemene jevnlig byttes ut. I tillegg bør alarmoverføring testes en gang i måneden, og det bør sørges for at alle bruker personlige koder og passord som ikke deles.

Stanley Securitys sikkerhetssenter

Vårt sikkerhetssenter er bemannet av operatører 24/7 med noe av den bredeste og fremste erfaringen i landet. De kan håndtere og administrere bilder fra et overvåkningskamera like godt som de kan organisere full utrykning fra politi og brannvesen. Alle operatørene er opplært i profesjonalitet i den daglige kundekontakten, og de bistår mer enn gjerne med veiledning for å skape bedre sikkerhet og et tryggere miljø. Vår alarmsentral er selvfølgelig også forsikringsgodkjent.

Vårt sikkerhetssenter har utviklet flere funksjoner over tid, og fungerer både som en alarmsentral og et kundesenter. Her sitter vi med aksjonsplaner og varslingsrutiner, og har et dyktig remote team klar til å bistå våre kunder med det de måtte behøve.

Har du behov for våre tjenester? Kontakt oss gjerne her for en uforpliktende og hyggelig samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.