OPPDATERT.

Partene har med Riksmeklerens hjelp kommet frem til enighet i årets lønnsoppgjør, man unngår streik.
Les mer her: https://www.nrk.no/norge/partene-ble-enige-15-timer-pa-overtid-1.13997133

—-

Stanley Security ønsker herved å informere alle kunder om følgende forhold.

I helgen skal LO, YS og NHO mekle i tariffoppgjøret for 2019. Fristen er satt til midnatt søndag 31. mars.

LO og YS har varslet at 23 000 arbeidstakere vil bli tatt ut i streik fra mandag hvis partene ikke blir enige i helgens mekling.

En eventuell streik kan tidligst starte mandag 1. april.

Vi varsler med dette om at det er en fare for at det kan oppstå en streik som i første fase kan ramme vår utrykningstjeneste.

Bedriften vil søke om dispensasjon for arbeide som er nødvendig for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade, dette iht. Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Vår alarmstasjon er i første fase av en eventuell konflikt ikke berørt og driften vil gå som normalt.

Siden dette er en lovlig arbeidskonflikt, vil kontraktens ”force majeure”-regler bli gjort gjeldende som følge av streiken, dvs. forhold som er utenfor vår kontroll.

Så snart bedriften får oversikt over den videre utvikling vil du kunne finne nærmere informasjon her på våre hjemmesider.