Trodde du det bare var de ansatte som hadde tilgang til lokalene dine?

Til daglig tar man det for gitt at det kun er de ansatte som har tilgang til dine lokaler. Man føler seg trygg både som ansatt og som leder, og regner med at det meste er på stell. Det er imidlertid viktig å ha i bakhodet at det mest sannsynlig er flere mennesker som har tilgang til dine lokaler enn du tenker over til daglig.

Innleide tjenestepersonell med adgangskort

De aller fleste lokaler som brukes til næring har en eller flere innleide tjenester. Dette kan for eksempel være renholdstjenester, tekniske tjenester og/eller kantinepersonell. Disse har naturligvis adgangskort og tilgang på lokalene deres.

Les mer om hvordan Stanley Security kan hjelpe deg med å administrere adgangen til dine lokaler.

Dårlig kontroll på lånekort

En annen utfordring kan være praksisen knyttet til utlevering av lånekort til besøkende og midlertidig ansatte. Det er viktig at bedriften har gode rutiner i forbindelse med lånekort, slik at alle kort hentes inn når tjenesteforholdet tar slutt eller automatisk deaktiveres etter en viss periode. Gode rutiner ved administrasjon av adgangskontroll er derfor avgjørende for å sikre seg mot adgangskort på avveie.

Tidligere ansatte med adgangskort

Det hender at ansatte som slutter ikke får levert tilbake adgangskortet sitt. Dette kan både være en følge av manglende rutiner eller manglende ansvarsfordeling i bedriften. Dette kan avverges med gode rutiner når ansatte sier opp. Stanley Security kan hjelpe bedriften med profesjonell administrasjon av adgangskontrollsystemet, uten at du trenger å forholde deg til det på daglig basis. Systemet kan også integreres med bedriftens HR-system slik at tilganger automatisk opphører når ansatte forlater bedriften.

Les mer om hva du kan gjøre dersom du har adgangskort på avveie her.

Hvem administrerer kortsystemet ditt?

Vet du hvem som egentlig administrerer adgangskortsystemet ditt? I mindre lokaler er det sannsynlig at du selv er ansvarlig for å administrere ditt eget adgangskortsystem. Da vil det være relativt enkelt å ha oversikt over systemet. I mange bedrifter er det imidlertid ofte et fellessystem for hele bygget. Da er det mindre sannsynlig at du kan få fullstendig oversikt over alle personene som har adgang til dine lokaler.

Kontakt oss gjerne

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål til hvordan du kan få kontroll over hvem som har tilgang til dine lokaler